Aktuality

Dôležité upozornenie!

 08.06.2018

   U P O Z O R N E N I E

             

Regionálna veterinárna a potravinová správa Michalovce  v súvislosti s pretrvávajúcou nepriaznivou nákazovou situáciou týkajúcou sa veľmi  nebezpečnej nákazy afrického moru ošípaných (AMO) v okolitých krajinách (posledný výskyt potvrdený 1.6.2018 u troch kusov diviakov na území Maďarska , 13 km od našej hranice v okrese Trebišov) Vás týmto žiada o súčinnosť v zmysle § 16 ods. 7 Zákona č.39/2007 Z.z o veterinárnej starostlivosti .  

Týmto žiadame chovateľov ošípaných, na ktorých sa vzťahuje výnimka 

z registrácie – nekomerčné chovy, aby sa

        v termíne do 11.06.2018 nahlásili na Obecný úrad Moravany, 

z dôvodu nahlásenia údajov na Regionálnu veterinárnu a potravinovú správu Michalovce v súvislosti s nevyhnutnosťou nariaďovania opatrení súvisiacich s nákazou.

Nárazníková zóna AMO v súvislosti s postupom nákazy bola rozšírená  a v súčasnosti pokrýva celý okres Sobrance a časť okresu Michalovce južne

od medzinárodnej cesty E50.

Chovatelia ošípaných sú povinní - nahlásiť úhyn ošípanej a podozrenie z nákazy vyplýva chovateľovi zo zákona č.39/2007 Z.z o veterinárnej starostlivosti. Pri nedodržaní týchto povinností hrozí chovateľovi sankcia v zmysle platnej legislatívy  a to vo výške od 400 do 1000 eur v prípade fyzickej osoby a od 10 000 do 160 000 eur v prípade fyzickej osoby podnikateľa alebo právnickej osoby.

     Chovateľ je povinný okrem toho podľa § 23 ods.1 citovaného zákona  oznámiť na telefónne číslo 056/6870411,6870417 aj dátum a čas vykonania domácej zabíjačky minimálne  jeden pracovný deň vopred.

1 2 3 4 5 6 [>]

Úradné hodiny

Pondelok: 07.30 - 11.30 12.00 - 15.30
Utorok: 07.30 - 11.30 12.00 - 15.30
Streda: 07.30 - 11.30 12.00 - 16.30
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: 07.30 - 11.30 12.00 - 14.30

Kalendár

Počasie

Počasie Moravany - Svieti.com

Fotogaléria

.

Video obce Moravany

Pečať z 18. st.