Aktuality

Oznam - Komunálny odpad

 04.02.2019

OZNAM

Podľa Všeobecne záväzného nariadenia obce Moravany Č. 3/2015 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady obec zníži, alebo odpustí poplatok na základe dokladov, ktoré je občan povinný predložiť

na Obecný úrad v Moravanoch do 28.2.2019.

Zníženie poplatku si môžu uplatniť:

 • držitelia preukazov ZŤP - na základe platných preukazov
 • študenti strednej a vysokej školy, ktorí sú ubytovaní na internáte, alebo na priváte — na základe potvrdenia o návšteve vysokej školy, potvrdenia internátu

Odpustenie poplatku si môžu uplatniť:

 • občania, ktorí na základe podkladov preukážu, Že viac ako 90 dní sa v zdaňovacom období nezdržiavajú na území obce, nakoľko vykonávajú prácu mimo územie SR, alebo mimo územie obce.

Je potrebné predložiť napr. - potvrdenie zamestnávateľa o zamestnaní, pracovnú zmluvu, pracovné povolenie, čestné prehlásenie, potvrdenie zariadenia poskytujúceho služby zdravotnej starostlivosti, alebo sociálne služby pobytovou formou.

Ak si v zdaňovacom období poplatník neuplatní nárok na zníženie poplatku podaním žiadosti a do stanoveného termínu nepredloží príslušné doklady, nárok na zníženie alebo odpustenie poplatku za toto obdobie zaniká.

  1 2 3 4 5 6 [>]
  test

  Úradné hodiny

  Pondelok: 07.30 - 11.30 12.00 - 15.30
  Utorok: 07.30 - 11.30 12.00 - 15.30
  Streda: 07.30 - 11.30 12.00 - 16.30
  Štvrtok: nestránkový deň
  Piatok: 07.30 - 11.30 12.00 - 14.30

  Fotogaléria

  Kalendár

  Projekty - Terra Incognita

  Fotogaléria

  .

  Video obce Moravany

  Pečať z 18. st.