Profil verejného obstarávania

Obec Moravany je verejným obstarávateľom podľa § 6 ods. 1 písm. b)  zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o verejnom obstarávaní“).

V zmysle § 22 Zákona o verejnom obstarávaní zriaďuje obec Moravany na internetovej stránke svoj „Profil verejného obstarávateľa“, v ktorom bude uverejňovať informácie týkajúce sa verejného obstarávania, t.j., predbežné oznámenia, výzvy na predkladanie ponúk, informácie o plánovaných nákupoch, informácie o uzavretých zmluvách, informácie o dôvodoch zrušenia použitého postupu zadávania zákazky a ďalšie všeobecné informácie.

Pri zadávaní zákaziek postupuje obec Moravany v zmysle jednotlivých ustanovení Zákona o verejnom obstarávaní. Verejným obstarávaním sú postupy podľa Zákona o verejnom obstarávaní, ktorým sa zadávajú zákazky na dodanie tovaru, zákazky na uskutočnenie stavebných prác, zákazky na poskytnutie služieb a súťaž návrhov. Zákon o verejnom obstarávaní upravuje pravidlá postupu verejného obstarávania pri zadávaní zákaziek.

V zmysle ustanovení Zákona o verejnom obstarávaní sú zákazky členené na:

 1. zákazky nadlimitné,
 2. zákazky podlimitné,
 3. zákazky podľa §9 ods. 9 zákona

Identifikačné údaje verejného obstarávateľa:

Názov:

Obec Moravany

Adresa sídla:

Právna forma:

Štatutárny zástupca:

Obecný úrad, Moravany 98, 072 03 Rakovec nad Ondavou

Obec

Ján Žofčák, starosta obce

IČO:

00 325 503

DIČ:

2020739050

Telefón:

+421 56 688 46 46

Fax: 

+421 56 688 46 46

E-mail:

info@obecmoravany.sk  

Web:

www.obecmoravany.sk

Nadlimitné zakázky

  Podlimitné zakázky

   Prieskum trhu

    Úradné hodiny

    Pondelok: 07.30 - 11.30 12.00 - 15.30
    Utorok: 07.30 - 11.30 12.00 - 15.30
    Streda: 07.30 - 11.30 12.00 - 16.30
    Štvrtok: nestránkový deň
    Piatok: 07.30 - 11.30 12.00 - 14.30

    Kalendár

    Počasie

    Počasie Moravany - Svieti.com

    Fotogaléria

    .

    Video obce Moravany

    Pečať z 18. st.