Profil starostu obce Moravany

Starosta obce: Ján Žofčák


Narodený: 31.10.1957 v Michalovciach

Manželka: Helena Žofčáková

Deti: Peter Žofčák
Ján Žofčák

Vzdelanie: Stredná odborná škola spoločné stravovanie

Zamestnanie: r.1975 -1990 - Reštaurácie š.p. Michalovce
r.1990 - 1994 - živnostník
od r. 1994 - starosta obce
od r.1998 - člen rady Združenia miest a obcí Zemplín región Michalovce
od r.2009 - člen rady Oblastného futbalového zväzu Michalovce
od r.2002 - podpredseda Mikroregiónu Poondavie
od r.2011 - podpredseda Združenia miest a obcí Slovenska región Zemplín
a člen republikovej rady ZMOS

Záľuby: príroda, poľovníctvo – člen poľovníckeho zväzu od r.1978

Kontakt: Obecný úrad Moravany č.98
056 6884646
starosta@obecmoravany.sk

Predstaviteľom obce a najvyšším výkonným orgánom obce je starosta, jeho funkcie je
verejná. V majetkoprávnych a pracovných vzťahoch je štatutárnym orgánom, v administratívnoprávnych
vzťahoch je správnym orgánom. Činnosť starostu je zakotvená v § l3 zák. č.369/1990 Z.z.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisoch.

Plat starostu stanovuje zákon č.253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch
starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov.

„Moravany mám rád ako rodák, občan, ako starosta. Každá obec je vzácna svojou jedinečnosťou,
má svoje ja, ktoré ju zdobí.

Ako starosta sa snažím pridať Moravanom zopár nových ja, aby ľudia, ktorí v obci žijú a ktorí
do obce zavítajú ako hostia sa cítili dobre“

Úradné hodiny

Pondelok: 07.30 - 11.30 12.00 - 15.30
Utorok: 07.30 - 11.30 12.00 - 15.30
Streda: 07.30 - 11.30 12.00 - 16.30
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: 07.30 - 11.30 12.00 - 14.30

Kalendár

Počasie

Počasie Moravany - Svieti.com

Fotogaléria

.

Video obce Moravany

Pečať z 18. st.