Stavba Zberný dvor Moravany

Vyhlásená dňa: 29.07.2019

Táto zákazka je zadávaná podľa § 117 ZVO postupom s výzvou na predkladanie ponúk.

Táto zákazka je financovaná z Operačného programu Kvalita životného prostredia (ďalej len „OPKŽP“), je uverejnená na webovej stránke Obce Moravany, v zmysle čl. 2.2.1.3.1 bod 5 Príručky k procesu verejného obstarávania pre OPKŽP vo verzii 5.1 zo dňa 13. júna 2019 a bude uverejnená do 31. decembra 2028 alebo aj po tomto dátume, ak do 31. decembra 2028 nedošlo k vysporiadaniu finančných vzťahov medzi poskytovateľom a prijímateľom v súlade so zmluvou o poskytnutí NFP (ďalej len „nenávratný finančný príspevok“) alebo rozhodnutím o schválení Žiadosti o NFP.

Dokumenty zákazky:

Dokument si môžete stiahnuť do svojho počítača kliknutím na názov elektronického dokumentu.

Späť

Infoúrad

Úradné hodiny

Pondelok: 07.30 - 11.30 12.00 - 15.30
Utorok: 07.30 - 11.30 12.00 - 15.30
Streda: 07.30 - 11.30 12.00 - 16.30
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: 07.30 - 11.30 12.00 - 14.30

       eSlužby      

http://www.dcom.sk

Fotogaléria

Kalendár

Projekty - Terra Incognita

Fotogaléria

.

Video obce Moravany

Pečať z 18. st.