Aktuality

Zákon o cenách má za cieľ obmedziť obeh jedno a dvojcentových mincí

 04.07.2022

Ministerstvo financií SR pripravilo sériu najčastejšie kladených otázok a odpovedí z praxe. Jedno a dvoj centové mince ale naďalej zostanú zákonným platidlom. Matematický spôsob zaokrúhľovania predstavuje neutrálny, spravodlivý spôsob pre obe strany, obchodníka aj kupujúceho. Mesačný náklad zaokrúhľovania predstavuje rozpätie 0-2 centy. Zaokrúhli sa až výsledná cena nákupu, ak je platená v hotovosti.

Informácie k postupu pri zaokrúhľovaní výslednej sumy pri platbe v hotovosti sú uvedené na webovom sídle Ministerstva financií Slovenskej republiky:

https://www.mfsr.sk/files/sk/dane-cla-uctovnictvo/cenova-oblast/zaokruhlovanie_otazky-odpovede_final-15-6-2022.pdf

https://www.mfsr.sk/sk/media/tlacove-spravy/zaokruhlovanie-minci-faq.html

Uplatní sa zaokrúhlenie aj na platby miestnych daní a poplatku za komunálny odpad v hotovosti a na iné platby platené v prospech obce alebo mesta v hotovosti?

Odpoveď: Pokiaľ je úhrada v prospech obce alebo mesta upravená osobitným predpisom, je z pôsobnosti zákona o cenách vyňatá. Preto napríklad na miestne dane a miestne poplatky, ktoré sú upravené zákonom č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov sa povinnosť zaokrúhľovania vzťahovať nebude. Pokiaľ je cena platená v hotovosti cenou podľa § 2 zákona o cenách, t. j. je peňažnou sumou dohodnutou pri nákupe a predaji tovaru alebo ide o prenájom napr. pozemkov, nebytových priestorov a nie je upravená osobitným predpisom, na takéto ceny platené v hotovosti sa povinnosť zaokrúhľovania vzťahovať bude.

Zdroj: https://www.mfsr.sk/files/sk/dane-cla-uctovnictvo/cenova-oblast/zaokruhlovanie_otazky-odpovede_final-15-6-2022.pdf


1 2 ... 22 [>]

Infoúrad

Úradné hodiny

Pondelok: 07.30 - 11.30 12.00 - 15.30
Utorok: 07.30 - 11.30 12.00 - 15.30
Streda: 07.30 - 11.30 12.00 - 16.30
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: 07.30 - 11.30 12.00 - 14.30

       eSlužby      

http://www.dcom.sk

Fotogaléria

Kalendár

Projekty - Terra Incognita

Fotogaléria

.

Video obce Moravany

Pečať z 18. st.

NATURPACK