Projekty obce

Stručný popis celkového technického riešenia realizácie kanalizácie v obci Moravany

 10.03.2016

Navrhnuté riešenie odkanalizovania obce Moravany je založené na návrhu odvetvia splaškových odpadových vod do ČVO Bánovce nad Ondavou cez kanalizáciu Trhovište a Bánovce nad Ondavou.

        Celkové technické riešenie vychádza z morfologického charakteru riešeného územia.
Navrhnutá je splašková gravitačná kanalizačná sieť z PVC potrubia DN 300 mm s prečerpávaním v čerpacích staniciach cez výtlačné potrubia.
      
        Kanalizačná sieť je navrhnutá ako delená kanalizácia na odvod splaškových vod z obce Moravany vrátane často obce Moravany s názvom Lučkovce, ležiace južne od Moravian.Kedže vzhľadom na spádové pomory je potrebné z časti obce splaškové vody prečerpávať , na stokovej sieti sú navrhnuté čerpacie stanice , ČSM2-ČSM4 v Moravanoch a -ČSL1 v časti Lučkovce. Výtlačné potrubia na sieti sú navrhnuté z rúr HDPE DN 75 v dĺžke 332m.
       
        Zabezpečenie čistenia odpadových splaškových vod do navrhovanej kanalizačnej siete obce Trhovište a následne odvedením splaškových odpadových do ČVO Bánovce nad Ondavou.
       
        Výtlačné potruba dopravujúce splaškové vody do kanalizácie obce Trhovište sú navrhnuté z rúr HDPE DN 100 v dĺžke 2335m.

Infoúrad

Úradné hodiny

Pondelok: 07.30 - 11.30 12.00 - 15.30
Utorok: 07.30 - 11.30 12.00 - 15.30
Streda: 07.30 - 11.30 12.00 - 16.30
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: 07.30 - 11.30 12.00 - 14.30

       eSlužby      

http://www.dcom.sk

Fotogaléria

Kalendár

Projekty - Terra Incognita

Fotogaléria

.

Video obce Moravany

Pečať z 18. st.