Folklórna skupina Moravančan

         Folklórna skupina Moravančan je spoločenstvo členov, ktorí spoločnými prostriedkami a svojou činnosťou, formou ľudového súboru uchovávajú a rozvíjajú tradície folklóru. Cieľom je dokumentovať, zachovávať a propagovať ľudové zvyky, tradície a odovzdávať ich mladším generáciám.

          Folklórom obec žije od roku 1984, kedy bola založená ženská spevácka Moravianka. V roku 2011 sa k tejto skupine pripojila mužská zložka a vytvorila celok, ktorý tvorí pod názvom FS Moravančan. Ženskú časť skupiny tvorí 11 členiek, ktoré pracujú pod vedením Moniky Lašíkovej. Mužský 10 členný kolektív a zároveň hudobný doprovod je pod taktovkou Mgr. Petra Žofčáka. Vedúcou folklórnej skupiny je od roku 2014 Monika Lašíková. 
Folklórna skupina Moravančan so svojím bohatým repertoárom účinkuje pri rôznych príležitostiach. Okrem veľkého množstva ľudových piesní členovia zachovávajú aj ľudové tradície, zvyky a obyčaje a pásmach ,,Paraňe pirja", ,,Murovenský kračun", ,,Stavaňe maja" , ,,Murovenske vešeľe". V máji 2015 získali ,,Zlaté pásmo" na okresnej prehliadke ,,Nositelia ľudových tradícii" v Michalovciach s postupom na krajské kolo, s pásmom ,,Paraňe pirja". V júni 2015 bola FS Moravančan ocenená bronzovým pásmom ,,Paraňa pirja" na krajskej prehliadke nositeľov ľudových tradícii, ktorá sa konala na Spišskom Salaši, ktorej organizátorom bolo Spišské osvetové stredisko. V septembri 2015 na medzinárodnej súťažnej prehliadke ,,Srdce ako dar", ktorú organizovala Okresná rada SZZP v Michalovciach, sa stali laureátmi tohto podujatia. Svoj repertoár FS doplnila výberom kolied z regiónu  Zemplín, slovenskými a rusínskymi koledami. Svoju prácu prezentujú nielen doma ale a v zahraničí. S pásmom kolied sa predstavili na prehliadke súborov ,,Slovenský betlehem" v Užhorode. Táto prehliadka sa konala pod záštitou Matice Slovenskej v Užhorode v spolupráci s domom Matice Slovenskej v Michalovciach. Koledami sa FS prezentovala na prehliadke ,Christos Roždajesja" v Trebišove v decembri 2015.

FS Moravančan

Moravany 196

072 03 Rakovec nad Ondavou

web: https://www.facebook.com/FS-Moravan

Identifikačné údaje FS Moravančan:

IČO: 42407044

DIČ: 2120050900

Infoúrad

Úradné hodiny

Pondelok: 07.30 - 11.30 12.00 - 15.30
Utorok: 07.30 - 11.30 12.00 - 15.30
Streda: 07.30 - 11.30 12.00 - 16.30
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: 07.30 - 11.30 12.00 - 14.30

Fotogaléria

Kalendár

Projekty - Terra Incognita

Fotogaléria

.

Video obce Moravany

Pečať z 18. st.