Objednávky


Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
zavedenie bezpečnostného certifikátu SSL Odb.: Obec Moravany
Dod.: webex.digital s.r.o.
60.00 €
evidenčné knihy Odb.: Obec Moravany
Dod.: ŠEVT, a.s.
0.00 €
Znalecký posudok Odb.: Obec Moravany
Dod.: Ing. Pavol Šoltýs
0.00 €
Lanová pyramída Odb.: Obec Moravany
Dod.: PLAYSYSTEM s.r.o.
0.00 €
Vlhkomer s teplomerom Odb.: Obec Moravany
Dod.: Peter Knapec
47.64 €
Hračky Odb.: Obec Moravany
Dod.: NOMILAND s.r.o.
0.00 €
náradie do posilovne Odb.: Obec Moravany
Dod.: Insportline s.r.o.
1602.90 €
Rekonštrukcia verejných priestranstiev Odb.: Obec Moravany
Dod.: ICL s.r.o.
26656.43 €
Betónové skruže Odb.: Obec Moravany
Dod.: ZEPO, spol. s.r.o.
382.00 €
Rozpočtove práce pre projekt Kanalizácia Odb.: Obec Moravany
Dod.: Enviroline, s.r.o. Košice
0.00 €
Vybavenie detského ihriska Odb.: Obec Moravany
Dod.: PLAYSYSTEM s.r.o.
0.00 €
Obstaravanie Odb.: Obec Moravany
Dod.: Tender-Konzult, s.r.o.
200.00 €
Vystupenie Odb.: Obec Moravany
Dod.: PUĽS
2000.00 €
Dotykové dis. II, dotykové dis. I, riečne kamene, gymnast. zostava Odb.: Obec Moravany
Dod.: Benjamín, s.r.o.
300.00 €
Objednávka podľa vlasného výberu: kuchynský robote, nadstavec na krájanie, nadstavec na strúhanie Odb.: Obec Moravany
Dod.: NAY elektro
0.00 €
Objednávkaodbornej prehliadky plynových zariadení v obecných objektoch a oprava kotla v KD Lučkovce Odb.: Obec Moravany
Dod.: Jozef Chorcholič
1156.44 €
Objednávka divadelného predstavenia pre deti v MŠ s témou jesenná rozprávka Odb.: Obec Moravany
Dod.: Ján Hrubovčák
50.00 €
Objednávkamateriálno-spotrebnej normy a receptúry pre školské stravovanie Odb.: Obec Moravany
Dod.: BALLUX, spol, s.r.o.
51.80 €
Zrealizovanie stavby - Moravany amfiteáter - prekrytie Odb.: Obec Moravany
Dod.: REALSTEEL, s.r.o.
17386.35 €
ZAbezpečenie kultúrneho, športového podujatia na deň 23.06.2018 Odb.: Obec Moravany
Dod.: ACTIVELIFE
0.00 €
Kultúrne vystúpenie na akcii Valalské oslavy , dňa 24.06.2018 Odb.: Obec Moravany
Dod.: Folklórny súbor ROVINA
350.00 €
Kultúrne vystúpenie na akcii Valalské oslavy, dňa 24.06.2018 Odb.: Obec Moravany
Dod.: Súkromná základná umelecká škola
800.00 €
Vyhotovenie geometrického plánu na určenie vlastných práv k nehnutelnostiam v K.Ú. Moravany, časť Lučkovce Odb.: Obec Moravany
Dod.: Ing. Jozef Badida
0.00 €
Objednávka tovaru pre MŠ Odb.: Obec Moravany
Dod.: ELAPINm s.r.o.
937.00 €
Objednávka známok pre psov Odb.: Obec Moravany
Dod.: MINUTECOPY, s.r.o.
100.00 €
Objendávka tovaru pre Materskú školu Moravany - deliaca stena Odb.: Obec Moravany
Dod.: JYSK Michalovce
260.00 €
Objednávkainzercie článku - oznámenie výberového konania Odb.: Obec Moravany
Dod.: ECHO/MY Zemplínske novniny
0.00 €
Objednávka kníh pre Materskú školu podľa vlastného výberu Odb.: Obec Moravany
Dod.: Panta Rhei, s.r.o.
365.10 €
Objednávka učebných pomôcok pre MŠ Moravany Odb.: Obec Moravany
Dod.: ELARIN, s.r.o.
309.00 €
Objednávka a montáž vzduchotechniky v ŠJ Moravany podľa cenovej ponuky na základe VO Odb.: Obec Moravany
Dod.: EL-MONT Marek Tomko
1962.50 €
Objednávka tovaru podľa cenovej ponuky Odb.: Obec Moravany
Dod.: Benjamín, s.r.o.
0.00 €
Objednávka tovaru podľa cenovej ponuky Odb.: Obec Moravany
Dod.: Dráčik-DIVI, spol, s.r.o.
0.00 €
Objednávka stravy - hlavné jedlo nadeň 8.11.2017, 100 porcií Odb.: Obec Moravany
Dod.: Tibor Mandel
0.00 €
Dodávka a pokládka koberca na základe VO, podľa predloženej cenovej ponuky Odb.: Obec Moravany
Dod.: Interiér Invest, s.r.o.
278.40 €
Vystúpenie výkonných umelcov na kultúrnom podujatí pre deti v MŠ Moravany Odb.: Obec Moravany
Dod.: Hudobné centrum
0.00 €
Vybavenie kuchyne podľa predloženej cenovej ponuky Odb.: Obec Moravany
Dod.: ELEKTROSERIVS VV, s.r.o.
0.00 €
Oprava kopírovacieho stroja Odb.: Obec Moravany
Dod.: SICCO, s.r.o.
0.00 €
Objednávka tlačív Odb.: Obec Moravany
Dod.: ŠEVT, a.s.
0.00 €
Objednávka na akciu deň detí - kreatívne balóny Odb.: Obec Moravany
Dod.: Marek Remeta
0.00 €
Objednávka folklórneho vystúpenia na akcii Valalské oslavy Odb.: Obec Moravany
Dod.: FS Ondavčanka
150.00 €
Vozenie na koňoch na kultúrne podujatie dňa 24.06.2017 Odb.: Obec Moravany
Dod.: Ing. Štefan Barančík ČIKO
200.00 €
Objednávka kultúrneho vystúpenia na valalských slávnostiach dňa 25.06.017 na amfiteátri Moravany Odb.: Obec Moravany
Dod.: Folklórny súbor Orgonina
600.00 €
Objednávka servisu - servis váh, kalibrácia váh a výmena závažia pre ŠJ pri MŠ Odb.: Obec Moravany
Dod.: Peter Kollár - KALIBRA
68.50 €
Objednávka učebnej pomôcky pre deti v MŠ Odb.: Obec Moravany
Dod.: ELARIN, s.r.o.
266.00 €
Objednávka kontroly detského ihriska v Moravanoch Odb.: Obec Moravany
Dod.: EKOTEC spol, s.r.o.
500.00 €
Objednávka EAROFOTO jar/leto 2017 typ B v obci Moravany a v časti Lučkovce Odb.: Obec Moravany
Dod.: CBS pol, s.r.o.
179.00 €
Objednávka zamerania ulicepar. č. 4071/1 GL57 zastavanej plochy (cesta) v zmysle rámcovej zmluvy č. 1/2014 zo dňa 20.06.2014 Odb.: Obec Moravany
Dod.: Ing. Jozef Badida
0.00 €
Objednávka zamerania pozemkov pod autobusovými čakárňani v Moravanoch 3ks, v časti Lučkovce 1ks v zmysle rámcovej zmluvy č. 1/2014 zo dňa 20.06.2017 Odb.: Obec Moravany
Dod.: Ing. Jozef Badida
0.00 €
Objednávka vývozu veľkokapacitných kontajnerov na deň 7.4.2017 v počte 3ks Odb.: Obec Moravany
Dod.: FURA, s.r.o.
0.00 €
Svetelná tabuľa do Materskej školy Moravany Odb.: Obec Moravany
Dod.: Roman Vorreiter Printmedia
130.00 €
Objednávka tlačív poštových poukazov na účet - s účtom v tvare IBAN Odb.: Obec Moravany
Dod.: Slovenská Pošta, a.s.
0.00 €
Objednávka kalibrácie teplomerov a vlhkomera Odb.: Obec Moravany
Dod.: Ing. Mária križanová - ELZAPRO
0.00 €
Dodanie skartovača HSM CLASSIC 80,2,3,9 Odb.: Obec Moravany
Dod.: Ing. Peter Čeklovský PC štúdio
194.50 €
Elektroinštalačné práce vo fit centre Moravany Odb.: Obec Moravany
Dod.: EL-BAV plus, s.r.o.
2292.50 €
Objendávka informačných tabúľ so súpisnými číslami na stavby zo smaltovaného plechu v počte 67 ks Odb.: Obec Moravany
Dod.: Pavol Krasňanský, SMALT K.A.M. - Smaltovňa
4.18 €
Odborná prehliadka plynových zariadení na UcÚ, FD Moravany, Lučkovce, MŠ Moravany Odb.: Obec Moravany
Dod.: Jozef Chorcholič
0.00 €
Objednávka kobera, pokládky koberca s celoplošným lepením Odb.: Obec Moravany
Dod.: Interiér Invest, s.r.o.
1296.24 €
Objednávka kultúrneho vystúpenia na akcii valalské oslavy na deň 19.06.2016 Odb.: Obec Moravany
Dod.: Zemplínske osvtové stredisko
0.00 €
Pneumatiky Odb.: Obec Moravany
Dod.: Maroš Čeklovský Servis
152.00 €
Vývoz veľkokapacitných kontajnerov na deň 6.11.2015 Odb.: Obec Moravany
Dod.: FURA, s.r.o.
0.00 €
Montáž nábytku Odb.: Obec Moravany
Dod.: Stolárstvo - Vladislav Chyra
640.00 €
Objednávkana základe ponuky na zhotovenie a umiestnenie železobetónového podstavca a plastiky pre umiestnenie kríža Odb.: Obec Moravany
Dod.: Jozef Šupinský - VBT
0.00 €
Polomopisné a výškopisné zaeranie časti areálu MŠ Odb.: Obec Moravany
Dod.: Ing. Jozef Badida
0.00 €
Objednávka Odb.: Obec Moravany
Dod.: ZVAREX spol, s.r.o.
0.00 €
Vypracovanie znaleckého posudku na rodinný dom súp. č. 97 s príslušenstvom postavený na p.č. 6286 a na pozemky p.č. 6286, 4814, 4815 v obci Moravany Odb.: Obec Moravany
Dod.: Ing. Furda Marián
0.00 €
Kalibrácia teplomerov Odb.: Obec Moravany
Dod.: ELZAPRO - Ing. Miroslav Polomčár
0.00 €
Kroje pre dievčatá Odb.: Obec Moravany
Dod.: Ľudmila Jendžeľovská
0.00 €
Kroje - košele pre mužov Odb.: Obec Moravany
Dod.: Ľudmila Jendžeľovská
600.00 €
Vypracovanie PD, odborná prehliadka a skúška odberného elektrického zariadenia Odb.: Obec Moravany
Dod.: Ing. Vladimír Kríž
0.00 €
Posudok na produkčný kríž Odb.: Obec Moravany
Dod.: LABSTAT, s.r.o.
0.00 €
Zameranie uličného pásu Odb.: Obec Moravany
Dod.: Ing. Jozef Badida
788.40 €
Preprava osôb z Moravan do Košíc na deň 07.09.2014 Odb.: Obec Moravany
Dod.: Jozef AUTODOPRAVA
0.00 €
Hĺbkové čistenie kobercov pre MŠ Moravany Odb.: Obec Moravany
Dod.: Peter TImko
0.00 €
Kovotlač na prev. podklade - ďakovné listy Odb.: Obec Moravany
Dod.: LIMPO, s.r.o.
0.00 €
Kultúrne vystúpenie na akcii Valalské oslavy na deň 29.06.2014 na miestnom amfiteátri Odb.: Obec Moravany
Dod.: Folklórny súbor SVOJINA
0.00 €
Kultúrne vystúpenie na akcii Valalské oslavy na deň 29.06.2014 na miestnom amfiteátri v čase od 16:00 do 17:15 hod. Odb.: Obec Moravany
Dod.: Ľudová hudba Ondreja Kandráča
0.00 €
Preprava osôb na deň 06.05.2014 z Moravan do Sniny, Stariná a okolie Odb.: Obec Moravany
Dod.: Jan Vancák
0.00 €
Oprava plynového kotl v KD Moravany časť Lučkovce Odb.: Obec Moravany
Dod.: Miran Bartoš - ABM technik
0.00 €
Občerstvenie na akciu - Október mesiac úcty k starším na deň 22.10.2013 Odb.: Obec Moravany
Dod.: Michalský dvor
0.00 €
Oprava chladničky Odb.: Obec Moravany
Dod.: Firma Ďuran
0.00 €
Vozenie detí na dvoch koňooch v trvaní 2 hod dňa 29.06.2013 Odb.: Obec Moravany
Dod.: Ing. Štefan Barančík ČIKO
0.00 €
Doprava pre folklórny súbor Železiar na kultúrne vystúpenie na deň 30.06.2013 v Moravanoch na Valalské oslavy Odb.: Obec Moravany
Dod.: SZUŠ V. Urbana
0.00 €
Šitie záster k ľudovým krojom Odb.: Obec Moravany
Dod.: Ľudmila Jendžeľovská
0.00 €
Vystúpenie ľudového rozprávača Jožko-Jožka a folklórnej skupiny Odb.: Obec Moravany
Dod.: Jozef Varga
0.00 €
Zhotovenie ľudového kroja Odb.: Obec Moravany
Dod.: Marianna Klacikova
0.00 €
Objedávka stavebného materiálu Odb.: Obec Moravany
Dod.: FARMING družstvo
0.00 €
Plastová rúra DN 600x6100 Odb.: Obec Moravany
Dod.: PLASTIMEX - Jozef Závadský
0.00 €
Kalibrovanie váh v ŠJ pri MŠ Odb.: Obec Moravany
Dod.: Peter Kollár - KALIBRA
0.00 €
Silon do kosačky Odb.: Obec Moravany
Dod.: VIktoria Hamor
0.00 €
Vytvorenie filmu z multikoptéry - 5min Odb.: Obec Moravany
Dod.: CBS pol, s.r.o.
305.00 €
Objednávka materiálu Odb.: Obec Moravany
Dod.: FARMING družstvo
0.00 €
Odsúhlasenie objednávky Odb.: Obec Moravany
Dod.: Ing. Kolár Peter
0.00 €
Dodávka drevín pre výstavbu parku v obci Moravany Odb.: Obec Moravany
Dod.: Ing. Kolár Peter
0.00 €

Infoúrad

Úradné hodiny

Pondelok: 07.30 - 11.30 12.00 - 15.30
Utorok: 07.30 - 11.30 12.00 - 15.30
Streda: 07.30 - 11.30 12.00 - 16.30
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: 07.30 - 11.30 12.00 - 14.30

Fotogaléria

Kalendár

Projekty - Terra Incognita

Fotogaléria

.

Video obce Moravany

Pečať z 18. st.