SlovenskýEnglish

Natur-Pack

natur-pack

eSlužby

ODVOZ ODPADU

 • Komunálny odpad
  24. JÚL 2024
  Streda
 • Zmiešané plasty a PET fľaše
  07. AUG 2024
  Streda
 • Papier, kompozitné obaly - VKM (tetrapack)
  21. AUG 2024
  Streda
 • Sklo
  22. JÚL 2024
  dnes
MORAVANY Počasie

ÚRADNÁ TABUĽA

OBEC Moravany

Prvá písomná správa o Moravanoch je v listine z roku 1252, z ktorej sa dozvedáme, že vtedy patrili bratom Čižovi a Ďapalovi z rozvetveného rodu Bogatradvan, ktorí v tejto dedine aj bývali. Z obsahu listiny je zrejmé, že Moravany boli vo vlastníctve Bogatradvanovcov už v prvej polovici 13. storočia. Písomnosti od 13. do 17. storočia pravidelne uvádzajú názov dediny v tvare Morwa, čo bol jej maďarský názov, úradný názov. Nárečový slovenský názov Moraviany sa do písomností dostal až v 18. storočí. Jazykové tvary oboch názvov svedčia, že slovenský aj maďarský názov vznikli súčasne a nezávisle na sebe, pričom vyjadrili to, že sídlisko založili Moravania. Boli to nepochybne muži s vojensko - strážnymi povinnosťami v pohraničnom pásme, ktorých prijali tu a usadili arpádovskí králi okolo druhej polovice 11. storočia, prípadne v 12. storočí.