SlovenskýEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

Pozvánky na zasadnutie OZ

Termíny zasadnutí OZ a návrh programu OZ sa zverejňujú:

podľa: § 5 ods. 2 a ods. 8 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

§ 12 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov