SlovenskýEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

Zmluvy

Povinne zverejňované zmluvy:

v  zmysle ustanovenia § 5a zákona č. 211/2000 Z . z. o slobodnom prístupe k informáciám v z. n. p. v spojení s ustanovením § 47 ods. 1 Občianskeho zákonníka s výnimkou ods. 4 a  5 § 5a zákona č. 211/2000 Z . z. o slobodnom prístupe k informáciám v z. n. p..

Centrálny register zmlúv (CRZ): https://www.crz.gov.sk

CRZ je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.


Source 2015

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 329)
Číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
28/2023 dodávka čerstvého ovocia a zeleniny a výrobkov z nich Odb.: Obec Moravany
Dod.: M.A.D.D. Fruit
0 €
27/2023 Deus prenecháva do vlastníctva a používateľ nadobúda do svojho vlastníctva výpočtovú techniku Odb.: Obec Moravany
Dod.: DataCentrum elektronizácie a územnej samosprávy Slovenska (DEUS)
0 €
26/2023 nepredvídané práce naviac Odb.: Obec Moravany
Dod.: STAVECH, s. r. o.
431 010.29 €
25/2023 úprava zmluvných podmienok, práv a povinností medzi Poskytovateľom a Prijímateľom pri poskytnutí NFP zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi na Realizáciu aktivít Projektu Odb.: Obec Moravany
Dod.: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
13 000 €
24/2023 povinné zmluvné poistenie za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla Odb.: Obec Moravany
Dod.: KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
140.88 €
23/2023 nepredvídané práce naviac, zmena bankového účtu objednávateľa Odb.: Obec Moravany
Dod.: STAVECH, s. r. o.
421 276.55 €
22/2023 Rekonštrukcia parkoviska a autobusovej zastávky Moravany časť Lučkovce Odb.: Obec Moravany
Dod.: TIBOX s.r.o.
66 648 €
21/2023 poskytnutie finančnej dotácie Odb.: Folklórna skupina MORAVANČAN
Dod.: Obec Moravany
1 500 €
20/2023 postúpenie práv a povinnosti na časť stavby: "Moravany-kanalizácia" Odb.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dod.: Obec Moravany
0 €
19/2023 poskytovanie príspevku na prevádzku pre neverejného poskytovateľa sociálnej služby Odb.: ReSocia, n. o.
Dod.: Obec Moravany
200 €
18/2023 poskytnutie finančného príspevku Odb.: Obec Moravany
Dod.: Nadácia EPH
1 000 €
17/2023 zaplatenie dodávateľovi Odb.: Obec Moravany
Dod.: Dráčik DIVI, s. r. o.
0 €
16/2023 dôveryhodná služba vyhotovovania a overovania kvalifikovaných certifikátov Odb.: Obec Moravany
Dod.: Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
0 €
15/2023 audítorské služby Odb.: Obec Moravany
Dod.: Audit Accounting, s.r.o.
720 €
14/2023 poskytnutie finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie Odb.: Mesto Vranov nad Topľou
Dod.: Obec Moravany
50 €
13/2023 poskytnutie a použitie dotácie z rozpočtu obce Odb.: FK 1971 Moravany
Dod.: Obec Moravany
6 000 €
12/2023 stavebný dozor počas realizácie stavby: "Moravany-kanalizácia" Odb.: Obec Moravany
Dod.: TDOZ s.r.o.
5 593.33 €
11/2023 zhotovenie diela - webstránky, poskytovanie služieb Odb.: Obec Moravany
Dod.: digitálna samospráva, s. r. o.
90 €
10/2023 zmena znenia dodatku Odb.: Obec Moravany
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Michalovce
0 €
09/2023 zabezpečenie podmienok vykonávania aktivačnej činnosti Odb.: Obec Moravany
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Michalovce
0 €
Generované portálom Uradne.sk