SlovenskýEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

Zmluvy

Povinne zverejňované zmluvy:

v  zmysle ustanovenia § 5a zákona č. 211/2000 Z . z. o slobodnom prístupe k informáciám v z. n. p. v spojení s ustanovením § 47 ods. 1 Občianskeho zákonníka s výnimkou ods. 4 a  5 § 5a zákona č. 211/2000 Z . z. o slobodnom prístupe k informáciám v z. n. p..

Centrálny register zmlúv (CRZ): https://www.crz.gov.sk

CRZ je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.


Source 2015

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 351)
Číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
09/2024 úrazové poistenie Odb.: Obec Moravany
Dod.: KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. VIenna Insurance Group
60 €
08/2024 úprava práv, povinností a zmluvných podmienok medzi Poskytovateľom a Prijímateľom týkajúcich sa Realizácie aktivít Projektu, ktorý je predmetom Schválenej žiadosti o NFP Odb.: Obec Moravany
Dod.: Úrad vlády Slovenskej republiky
166 744.66 €
07/2024 gigaset Odb.: Obec Moravany
Dod.: SLOVAK TELEKOM, a.s.
50 €
06/2024 zabezpečenie systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a s odpadmi z neobalových výrobkov Odb.: NATUR-PACK, a.s.
Dod.: Obec Moravany
0 €
05/2024 poskytnutie dotácie na výstavbu detského ihriska Odb.: Obec Moravany
Dod.: Ministerstvo financií Slovenskej republiky
8 000 €
04/2024 podpora udržiavania pracovných návykov Odb.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Michalovce
Dod.: Obec Moravany
678.24 €
03/2024 cena za dodávku elektriny Odb.: Obec Moravany
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
0 €
02/2024 audítorské služby Odb.: Obec Moravany
Dod.: Audit Accounting, s.r.o.
720 €
01/2024 zmena a doplnenie niektorých ustanovení základnej zmluvy Odb.: Obec Moravany
Dod.: FURA, s.r.o.
0 €
41/2023 ukončenie zmluvného vzťahu Odb.: SAD Humenné, a.s. OZ Vranov nad Topľou
Dod.: Obec Moravany
0 €
Generované portálom Uradne.sk