SlovenskýEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

Zmluvy

Povinne zverejňované zmluvy:

v  zmysle ustanovenia § 5a zákona č. 211/2000 Z . z. o slobodnom prístupe k informáciám v z. n. p. v spojení s ustanovením § 47 ods. 1 Občianskeho zákonníka s výnimkou ods. 4 a  5 § 5a zákona č. 211/2000 Z . z. o slobodnom prístupe k informáciám v z. n. p..

Centrálny register zmlúv (CRZ): https://www.crz.gov.sk

CRZ je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.


Source 2015

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 357)
Číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
15/2024 spolufinancovanie Prijímateľom realizovaného projektu s názvom: „Moravany - kanalizácia“, kód ITMS2014+ Projektu: 312061BXG4 (ďalej len „Projekt“). Odb.: Obec Moravany
Dod.: Úrad vlády Slovenskej republiky
0 €
14/2024 finančný príspevok - vzdelávacia učebňa vo včelárskom skanzene Odb.: Obec Moravany
Dod.: Nadácia EPH
2 000 €
13/2024 dodávka mäsa a mäsových výrobkov Odb.: Obec Moravany
Dod.: Mäso Zemplín, a.s.
0 €
12/2024 vykonanie diela "Modernizácia MK v obci Moravany" Odb.: Obec Moravany
Dod.: RAVOZA s.r.o.
18 999.70 €
11/2024 dodatok č.01 k zmluve ZM_SEP-IMRK2-2022/005045 Odb.: Obec Moravany
Dod.: Úrad vlády Slovenskej republiky
445 471.62 €
10/2024 poskytnutie finančného prostriedkov na záujmové vzdelávanie deti a mládeže Odb.: Mesto Vranov nad Topľou
Dod.: Obec Moravany
50 €
09/2024 úrazové poistenie Odb.: Obec Moravany
Dod.: KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. VIenna Insurance Group
60 €
08/2024 úprava práv, povinností a zmluvných podmienok medzi Poskytovateľom a Prijímateľom týkajúcich sa Realizácie aktivít Projektu, ktorý je predmetom Schválenej žiadosti o NFP Odb.: Obec Moravany
Dod.: Úrad vlády Slovenskej republiky
166 744.66 €
07/2024 gigaset Odb.: Obec Moravany
Dod.: SLOVAK TELEKOM, a.s.
50 €
06/2024 zabezpečenie systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a s odpadmi z neobalových výrobkov Odb.: NATUR-PACK, a.s.
Dod.: Obec Moravany
0 €
Generované portálom Uradne.sk