SlovenskýEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

Zmluvy

Povinne zverejňované zmluvy:

v  zmysle ustanovenia § 5a zákona č. 211/2000 Z . z. o slobodnom prístupe k informáciám v z. n. p. v spojení s ustanovením § 47 ods. 1 Občianskeho zákonníka s výnimkou ods. 4 a  5 § 5a zákona č. 211/2000 Z . z. o slobodnom prístupe k informáciám v z. n. p..

Centrálny register zmlúv (CRZ): https://www.crz.gov.sk

CRZ je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.


Source 2015

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 345)
Číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
03/2024 cena za dodávku elektriny Odb.: Obec Moravany
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
0 €
02/2024 audítorské služby Odb.: Obec Moravany
Dod.: Audit Accounting, s.r.o.
720 €
01/2024 zmena a doplnenie niektorých ustanovení základnej zmluvy Odb.: Obec Moravany
Dod.: FURA, s.r.o.
0 €
41/2023 ukončenie zmluvného vzťahu Odb.: SAD Humenné, a.s. OZ Vranov nad Topľou
Dod.: Obec Moravany
0 €
40/2023 budúci nájom pozemku Odb.: NAFTA, a.s.
Dod.: Obec Moravany
0.20 €
39/2023 poskytnutie finančného príspevku Odb.: Senior centrum Šírava n.o.
Dod.: Obec Moravany
200 €
38/2023 zmena znenia dohody Odb.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Michalovce
Dod.: Obec Moravany
0 €
37/2023 zmena zmluvy Odb.: Obec Moravany
Dod.: Miestna akčná skupina POONDAVIE, o.z.
0 €
36/2023 poskytnutie finančného príspevku Odb.: Minerva n.o.
Dod.: Obec Moravany
200 €
35/2023 predĺženie termínu splatnosti Odb.: Obec Moravany
Dod.: STAVECH, s. r. o.
0 €
34/2023 poistenie Odb.: Obec Moravany
Dod.: KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. VIenna Insurance Group
99.82 €
33/2023 poskytovanie príspevku na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb pre obec Odb.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Michalovce
Dod.: Obec Moravany
427.75 €
32/2023 poskytovanie služieb v oblasti "civilnej ochrany" Odb.: Obec Moravany
Dod.: Ing. Ján Kočiš BEPOP
80 €
31/2023 pravidelná dodávka potravín Odb.: Obec Moravany
Dod.: GVP, spol. s r.o. Humenné
0 €
30/2023 realizovať činnosť prostredníctvom osôb nachádzajúcich sa v hmotnej núdzi Odb.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Michalovce
Dod.: Obec Moravany
0 €
29/2023 Rekonštrukcia záchytného parkoviska a autobusovej zastávky v obci Moravany Odb.: Obec Moravany
Dod.: Miestna akčná skupina POONDAVIE, o.z.
68 175.08 €
28/2023 dodávka čerstvého ovocia a zeleniny a výrobkov z nich Odb.: Obec Moravany
Dod.: M.A.D.D. Fruit
0 €
27/2023 Deus prenecháva do vlastníctva a používateľ nadobúda do svojho vlastníctva výpočtovú techniku Odb.: Obec Moravany
Dod.: DataCentrum elektronizácie a územnej samosprávy Slovenska (DEUS)
0 €
26/2023 nepredvídané práce naviac Odb.: Obec Moravany
Dod.: STAVECH, s. r. o.
431 010.29 €
25/2023 úprava zmluvných podmienok, práv a povinností medzi Poskytovateľom a Prijímateľom pri poskytnutí NFP zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi na Realizáciu aktivít Projektu Odb.: Obec Moravany
Dod.: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
13 000 €
Generované portálom Uradne.sk