SlovenskýEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

Odvoz odpadu

Harmonogram odvozu odpadu

  • Komunálny odpad
   10. JANUÁR 2024 Streda
   |
   24. JANUÁR 2024 Streda
   |
   07. FEBRUÁR 2024 Streda
   |
   21. FEBRUÁR 2024 Streda
   |
   06. MAREC 2024 Streda
   |
   20. MAREC 2024 Streda
   |
   03. APRÍL 2024 Streda
   |
   17. APRÍL 2024 Streda
   |
   01. MÁJ 2024 Streda |
   15. MÁJ 2024 Streda |
   29. MÁJ 2024 Streda |
   12. JÚN 2024 Streda |
   26. JÚN 2024 Streda |
   10. JÚL 2024 Streda |
   24. JÚL 2024 Streda |
   07. AUGUST 2024 Streda |
   21. AUGUST 2024 Streda |
   04. SEPTEMBER 2024 Streda |
   18. SEPTEMBER 2024 Streda |
   02. OKTÓBER 2024 Streda |
   16. OKTÓBER 2024 Streda |
   30. OKTÓBER 2024 Streda |
   13. NOVEMBER 2024 Streda |
   27. NOVEMBER 2024 Streda |
   11. DECEMBER 2024 Streda |
   25. DECEMBER 2024 Streda |

   Zmesový komunálny odpad, ktorý nie je umiestnený v odpadových nádobách a ani vo vreciach na to určených s nadpisom www.fura.sk nebude vyvezený.

   Do nádob nepatrí: lístie, tráva, konáre, stavebný odpad, triedený odpad, tlejúci odpad ani uhynuté zvieratá.

    

  • Zmiešané plasty a PET fľaše
   09. JANUÁR 2024 Utorok
   |
   08. FEBRUÁR 2024 Štvrtok
   |
   08. MAREC 2024 Piatok
   |
   09. APRÍL 2024 Utorok
   |
   10. MÁJ 2024 Piatok |
   10. JÚN 2024 Pondelok |
   09. JÚL 2024 Utorok |
   07. AUGUST 2024 Streda |
   06. SEPTEMBER 2024 Piatok |
   07. OKTÓBER 2024 Pondelok |
   06. NOVEMBER 2024 Streda |
   05. DECEMBER 2024 Štvrtok |

   Zbiera sa plast označený rec.symbolom. 

   Patria sem: PET fľaše, tólie, bublinkové fólie, igelitové obaly, plastové fľaše, prepravky, plastové stoličky, neznečistený polystyrén, fľaše od oviváže a drogérie.

   Nezbiera sa: tetrapack, plastové fľaše od motorových olejov, plienky, obaly z jedál, podlahové krytiny, leminát, matrace, hygienické potreby, sifóny, plastové potrubia, rôzne hadice, šppinavé fólie zo stavieb, plasty z prímesami iných materiálov, guma, žalúzie, kryty z neónov, bazény, sprchovacie kúty, autoplasty, nárazníky, plexisklo, lexan, strešná krytina, obaly z kávy a chipsov, vence, plastové sviečky, plastové materiály, ktoré obsahujú kov, bakelit.

   Z 30-tich PET FLIAŠ môže byť vyrobená fleecová bunda

  • Papier, kompozitné obaly - VKM (tetrapack)
   25. JANUÁR 2024 Štvrtok
   |
   15. APRÍL 2024 Pondelok
   |
   18. JÚN 2024 Utorok |
   21. AUGUST 2024 Streda |
   25. OKTÓBER 2024 Piatok |

   Papier

   Zbiera sa papier označený rec. symbolom.

   Patria sem: noviny, časopisy, letáky, zošity, stlačené kartóny.

   Nezbiera sa: znečistený a mastný papier, fólie, celofán, obaly od masla, jogurtov, škatuľové obaly, obaly od vajec, alobal, hygienické vreckovky, kuchynské utierky, servítky, knihy.

   Kompozitné obaly - VKM (tetrapak)

   Zbierajú sa nápojové kartóny označené rec. symbolom.

   Patria sem: čisté nápojové obaly od džúsu, mlieka, vína.

   Tetrapack sa zbiera do samostatného vreca aj keď sa zber vykonáva v 1 deň s papierom.

    

   10 ČASOPISOV sa môže zmeniť na krabicu z TV

  • Sklo
   22. JANUÁR 2024 Pondelok
   |
   21. MAREC 2024 Štvrtok
   |
   23. MÁJ 2024 Štvrtok |
   22. JÚL 2024 Pondelok |
   19. SEPTEMBER 2024 Štvrtok |
   19. NOVEMBER 2024 Utorok |

   Zbiera sa sklo označené recykl. symbolom.

   Patria sem: prázdne sklenené fľaše, sklenené poháre od kompotov, sklenené obaly od kávy a kozmetiky, tabuľové sklo. Veľké tabuľové sklo - musí byť z bezpečnostných dôvodov robité.

   Nezbiera sa: porcelán, zrkadlá, autosklo, drôtené sklo, sklobetón, žiarovky a žiarivky, sklo kombinované s iným materiálom, znečistené sklo,

   5 POHÁROV stačí na výrobu vázy

  • Elektro, Kovové obaly
   02. APRÍL 2024 Utorok
   |
   27. SEPTEMBER 2024 Piatok |

   Elektro

   Zbiera sa: biela a čierna technika, spínače, počítače, televízory, monitory, elektrické kosačky a elektrické náradia. Elektroodpad sa odovzdáva v celku, vrátane všetkých súčiastok, konštrukčných častí a spotrebných materiálov, ktoré sú súčasťou elektrozariadenia.

   Nezbiera sa: vyhrievacie telesa s výmurovkou plynové spotrebiče, paraboly, benzinové kosačky.

   Kovové obaly: zbierajú sa konzervy bez zvyškov jedla, plechovky od alko a nealko nápojov, kovové obaly, čisté viečka z jogurtov, uzávery (vrchnáky) z kovu.

   Nezbiera sa: hrnce, alobal, tlakové spreje od lakov, pletivo, kovové obaly kombinované s iným materiálom, obaly od liekov, obaly znečistené nebezpečnými látkami od farieb, lepidla, olejov.

   Zo 670 HLINÍKOVÝCH PLECHOVIEK sa môže vyrobiť rám na bicykel

  • Jedlé oleje a tuky
   07. FEBRUÁR 2024 Streda
   |
   10. APRÍL 2024 Streda
   |
   06. JÚN 2024 Štvrtok |
   05. AUGUST 2024 Pondelok |
   02. OKTÓBER 2024 Streda |
   29. NOVEMBER 2024 Piatok |

   Zbiera sa použitý jedlý potravinársky olej v plastových fľašiach s funkčným uzáverom. Zber je vykonávaný z jedného miesta, ktoré je určené obcou.

  • Nebezpečný odpad
   25. JANUÁR 2024 Štvrtok
   |
   18. JÚL 2024 Štvrtok |

   Občan odovzdá nebezpečný odpad priamo vodičovi. Zber sa nevykonáva po obci, ani zo zberných dvorov. Iba z 1 miesta, ktoré určí obecný úrad.

   Patria sem: batérie a akumulátory, žiarivky, neóny, absorbenty, filtračné materiály, olejové filtre, prevodové a mazacie oleje, farby len zaschnuté, obaly obsahujúce zvyšky NL. Nebezpečný odpad sa odoberá len v pôvodnom balení.

   Nezbiera sa: eternit, sklenená vata.

  • BIO odpad
  • Veľkoobjemový zber
  • Elektroodpad
  • Nápojové kartóny - viacvrstvové kombinované materiály
  • Zber starého nábytku