SlovenskýEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

Uznesenia a zápisnice

Zverejňovanie zápisnice zo zasadnutí OZ, údaje o dochádzke na zasadnutia OZ a o hlasovaní poslancov sa zverejňujú:

podľa: § 5 ods. 2 písm. b) a ods. 8 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

(v tomto bode obsiahnuť aj informácie uvedené v § 5 ods. 2 písm. e) a f) zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov).