Pozvánky na zasadnutie OZ

Termíny zasadnutí OZ a návrh programu OZ sa zverejňujú:

podľa: § 5 ods. 2 a ods. 8 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

§ 12 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

Pozvánky na zasadnutie Obecného zastupiteľstva 2023

Pozvánky na zasadnutie Obecného zastupiteľstva 2022

Pozvánky na zasadnutie Obecného zastupiteľstva 2021

Pozvánky na zasadnutie Obecného zastupiteľstva 2020

Pozvánky na zasadnutie Obecného zastupiteľstva 2019

Pozvánky na zasadnutie Obecného zastupiteľstva 2017

Pozvánky na zasadnutie Obecného zastupiteľstva 2016

Pozvánky na zasadnutie Obecného zastupiteľstva 2015

  Pozvánky na zasadnutie Obecného zastupiteľstva 2014

  Pozvánky na zasadnutie Obecného zastupiteľstva 2013

  Pozvánky na zasadnutie Obecného zastupiteľstva 2012

  Pozvánky na zasadnutie Obecného zastupiteľstva 2018

  Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva 19.8.2019

  Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva 19.8.2019

  Infoúrad

  Úradné hodiny

  Pondelok: 07.30 - 11.30 12.00 - 15.30
  Utorok: 07.30 - 11.30 12.00 - 15.30
  Streda: 07.30 - 11.30 12.00 - 16.30
  Štvrtok: nestránkový deň
  Piatok: 07.30 - 11.30 12.00 - 14.30

         eSlužby      

  http://www.dcom.sk

  Fotogaléria

  Kalendár

  Projekty - Terra Incognita

  Fotogaléria

  .

  Video obce Moravany

  Pečať z 18. st.