Pozvánky na zasadnutie OZ

Termíny zasadnutí OZ a návrh programu OZ sa zverejňujú:

podľa: § 5 ods. 2 a ods. 8 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

§ 12 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

Pozvánky na zasadnutie Obecného zastupiteľstva 2023

  Pozvánky na zasadnutie Obecného zastupiteľstva 2022

  Pozvánky na zasadnutie Obecného zastupiteľstva 2021

  Pozvánky na zasadnutie Obecného zastupiteľstva 2020

  Pozvánky na zasadnutie Obecného zastupiteľstva 2019

  Pozvánky na zasadnutie Obecného zastupiteľstva 2017

  Pozvánky na zasadnutie Obecného zastupiteľstva 2016

  Pozvánky na zasadnutie Obecného zastupiteľstva 2015

   Pozvánky na zasadnutie Obecného zastupiteľstva 2014

   Pozvánky na zasadnutie Obecného zastupiteľstva 2013

   Pozvánky na zasadnutie Obecného zastupiteľstva 2012

   Pozvánky na zasadnutie Obecného zastupiteľstva 2018

   Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva 19.8.2019

   Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva 19.8.2019

   Infoúrad

   Úradné hodiny

   Pondelok: 07.30 - 11.30 12.00 - 15.30
   Utorok: 07.30 - 11.30 12.00 - 15.30
   Streda: 07.30 - 11.30 12.00 - 16.30
   Štvrtok: nestránkový deň
   Piatok: 07.30 - 11.30 12.00 - 14.30

          eSlužby      

   http://www.dcom.sk

   Fotogaléria

   Kalendár

   Projekty - Terra Incognita

   Fotogaléria

   .

   Video obce Moravany

   Pečať z 18. st.