Zmluvy

Povinne zverejňované zmluvy:

v  zmysle ustanovenia § 5a zákona č. 211/2000 Z . z. o slobodnom prístupe k informáciám v z. n. p. v spojení s ustanovením § 47 ods. 1 Občianskeho zákonníka s výnimkou ods. 4 a  5 § 5a zákona č. 211/2000 Z . z. o slobodnom prístupe k informáciám v z. n. p..

***

Centrálny register zmlúv (CRZ): https://www.crz.gov.sk

CRZ je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.


Source 2015

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 290)
Číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
21/2022 dodávka čerstvého ovocia a zeleniny a výrobkov z nich Odb.: Obec Moravany
Dod.: M.A.D.D. Fruit
0 €
20/2022 Moravany - kanalizácia Odb.: Obec Moravany
Dod.: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
445 546.86 €
19/2022 zabezpečiť realizáciu aktivačnej činnosti Odb.: Obec Moravany
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Michalovce
0 €
18/2022 zmeny a doplnky č. 1 Územného plánu obce Moravany Odb.: Obec Moravany
Dod.: Ing. Iveta Sabaková
600 €
17/2022 poskytnutie a použitie dotácie z rozpočtu obce Moravany Odb.: FK 1971 Moravany
Dod.: Obec Moravany
5 000 €
16/2022 audítorské a poradenské služby Odb.: Obec Moravany
Dod.: Ing. Slávka Molčanyiová PhD
720 €
15/2022 finančný príspevok na podporu zamestnávania Odb.: Obec Moravany
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Michalovce
10 461.12 €
14/2022 úlohy pracovnej zdravotnej služby Odb.: Obec Moravany
Dod.: MUDr. Andrea Dulinová, všeobecné lekárstvo
200 €
13/2022 predaj a kúpa tovaru zo sortimentu predávajúceho Odb.: Obec Moravany
Dod.: STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o.
0 €
12/2022 dodávka programového vybavenia Odb.: Obec Moravany
Dod.: IFO SOFT, v.o.s.
84 €
11/2022 poskytnutie finančnej dotácie Odb.: Folklórna skupina MORAVANČAN
Dod.: Obec Moravany
1 000 €
10/2022 finančný príspevok na projekt "Oddychová zóna Moravany" Odb.: Obec Moravany
Dod.: Nadácia EPH
1 000 €
9/2022 dodanie mrazeného tovaru a potravinár. výrobkov Odb.: Obec Moravany
Dod.: INMEDIA, spol. s r.o.
0 €
8/2022 dodávka mäsa a mäsových výrobkov Odb.: Obec Moravany
Dod.: Mäso Zemplín, a.s.
0 €
7/2022 pravidelná dodávka potravín Odb.: Obec Moravany
Dod.: GVP, spol. s r.o. Humenné
0 €
6/2022 výkon funkcie hlavného kontrolóra Odb.: Obec Moravany
Dod.: Obec Moravany
0 €
5/2022 časť pozemku Odb.: Michal Michalko
Dod.: Obec Moravany
16.10 €
4/2022 časť pozemku Odb.: Jana Harbuľová
Dod.: Obec Moravany
101.15 €
3/2022 interval triedeného zberu v obci Moravany na rok 2022 Odb.: Obec Moravany
Dod.: FURA, s.r.o.
0 €
2/2022 postúpenie práv a povinnosti stavebníka na časť stavby "Moravany - kanalizácia" Odb.: Obec Moravany
Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
0 €
Generované portálom Uradne.sk

Infoúrad

Úradné hodiny

Pondelok: 07.30 - 11.30 12.00 - 15.30
Utorok: 07.30 - 11.30 12.00 - 15.30
Streda: 07.30 - 11.30 12.00 - 16.30
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: 07.30 - 11.30 12.00 - 14.30

       eSlužby      

http://www.dcom.sk

Fotogaléria

Kalendár

Projekty - Terra Incognita

Fotogaléria

.

Video obce Moravany

Pečať z 18. st.

NATURPACK