Zmluvy

Povinne zverejňované zmluvy:

v  zmysle ustanovenia § 5a zákona č. 211/2000 Z . z. o slobodnom prístupe k informáciám v z. n. p. v spojení s ustanovením § 47 ods. 1 Občianskeho zákonníka s výnimkou ods. 4 a  5 § 5a zákona č. 211/2000 Z . z. o slobodnom prístupe k informáciám v z. n. p..

***

Centrálny register zmlúv (CRZ): https://www.crz.gov.sk

CRZ je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.


Source 2015

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 319)
Číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
18/2023 poskytnutie finančného príspevku Odb.: Obec Moravany
Dod.: Nadácia EPH
1 000 €
17/2023 zaplatenie dodávateľovi Odb.: Obec Moravany
Dod.: Dráčik DIVI, s. r. o.
0 €
16/2023 dôveryhodná služba vyhotovovania a overovania kvalifikovaných certifikátov Odb.: Obec Moravany
Dod.: Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
0 €
15/2023 audítorské služby Odb.: Obec Moravany
Dod.: Audit Accounting, s.r.o.
720 €
14/2023 poskytnutie finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie Odb.: Mesto Vranov nad Topľou
Dod.: Obec Moravany
50 €
13/2023 poskytnutie a použitie dotácie z rozpočtu obce Odb.: FK 1971 Moravany
Dod.: Obec Moravany
6 000 €
12/2023 stavebný dozor počas realizácie stavby: "Moravany-kanalizácia" Odb.: Obec Moravany
Dod.: TDOZ s.r.o.
5 593.33 €
11/2023 zhotovenie diela - webstránky, poskytovanie služieb Odb.: Obec Moravany
Dod.: digitálna samospráva, s. r. o.
90 €
10/2023 zmena znenia dodatku Odb.: Obec Moravany
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Michalovce
0 €
09/2023 zabezpečenie podmienok vykonávania aktivačnej činnosti Odb.: Obec Moravany
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Michalovce
0 €
08/2023 dodávka mäsa a mäsových výrobkov Odb.: Obec Moravany
Dod.: Mäso Zemplín, a.s.
0 €
07/2023 úprava a doplnenie niektorých ustanovení Zmluvy Odb.: Obec Moravany
Dod.: NATUR-PACK, a.s.
0 €
06/2023 reklama Odb.: Obec Moravany
Dod.: Centrálny vestník organizácií s.r.o.
300 €
05/2023 poskytovanie reklamy Odb.: Obec Moravany
Dod.: Register obchodných spoločností s. r. o.
312 €
04/2023 nové znenie bodu 4.2, 6.1 Odb.: Obec Moravany
Dod.: Lungo Mare, s.r.o.
1 440 €
03/2023 externý manažment - riadenie projektu "Moravany - kanalizácia" Odb.: Obec Moravany
Dod.: Lenka Hujdičová
5 568 €
02/2023 Moravany - kanalizácia II. etapa Odb.: Obec Moravany
Dod.: STAVECH, s. r. o.
395 946.79 €
01/2023 prezentácia na webovej stránke Odb.: Obec Moravany
Dod.: Profesionálny register s.r.o.
300 €
32/2022 časť pozemku registra C-KN par.č.6094 Odb.: L. V. KUCHÁR spol. s r.o.
Dod.: Obec Moravany
116.47 €
31/2022 "Revitalizácia multifunkčného vodného zdroja v obci Moravany, Objekt: Vodná nádrž" Odb.: Obec Moravany
Dod.: TIBOX s.r.o.
43 558.91 €
Generované portálom Uradne.sk

Infoúrad

Úradné hodiny

Pondelok: 07.30 - 11.30 12.00 - 15.30
Utorok: 07.30 - 11.30 12.00 - 15.30
Streda: 07.30 - 11.30 12.00 - 16.30
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: 07.30 - 11.30 12.00 - 14.30

       eSlužby      

http://www.dcom.sk

Fotogaléria

Kalendár

Projekty - Terra Incognita

Fotogaléria

.

Video obce Moravany

Pečať z 18. st.