Zmluvy

Povinne zverejňované zmluvy:

v  zmysle ustanovenia § 5a zákona č. 211/2000 Z . z. o slobodnom prístupe k informáciám v z. n. p. v spojení s ustanovením § 47 ods. 1 Občianskeho zákonníka s výnimkou ods. 4 a  5 § 5a zákona č. 211/2000 Z . z. o slobodnom prístupe k informáciám v z. n. p..

***

Centrálny register zmlúv (CRZ): https://www.crz.gov.sk

CRZ je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.


Source 2015

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 303)
Číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
02/2023 Moravany - kanalizácia II. etapa Odb.: Obec Moravany
Dod.: STAVECH, s. r. o.
395 946.79 €
01/2023 prezentácia na webovej stránke Odb.: Obec Moravany
Dod.: Profesionálny register s.r.o.
300 €
32/2022 časť pozemku registra C-KN par.č.6094 Odb.: L. V. KUCHÁR spol. s r.o.
Dod.: Obec Moravany
116.47 €
31/2022 "Revitalizácia multifunkčného vodného zdroja v obci Moravany, Objekt: Vodná nádrž" Odb.: Obec Moravany
Dod.: TIBOX s.r.o.
43 558.91 €
30/2022 zmena a doplnenie ustanovení základnej zmluvy Odb.: Obec Moravany
Dod.: FURA, s.r.o.
0 €
29/2022 zariadenie pre materskú školu Odb.: Obec Moravany
Dod.: Nakladatelství FORUM s.r.o., organizačná zložka
2 500 €
28/2022 finančný príspevok na podporu zamestnávania Odb.: Obec Moravany
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Michalovce
4 708.41 €
27/2022 nájomný vzťah (nájom) Odb.: Obec Moravany
Dod.: LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
50 €
26/2022 poskytnutie regionálneho príspevku Odb.: Obec Moravany
Dod.: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
34 999 €
25/2022 realizácia činnosti prostredníctvom osôb nachádzajúcich sa v hmotnej núdzi Odb.: Obec Moravany
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Michalovce
0 €
24/2022 poskytovanie komunikačnej služby ROZaNA Odb.: Obec Moravany
Dod.: MK hlas, s. r. o.
0 €
23/2022 realizácia sprievodných vzdelávacích opatrení Odb.: Obec Moravany
Dod.: M.A.D.D. Fruit
0 €
22/2022 vykonanie diela "drevená sušička osocia" Odb.: Obec Moravany
Dod.: RAVOZA s.r.o.
15 999.54 €
21/2022 dodávka čerstvého ovocia a zeleniny a výrobkov z nich Odb.: Obec Moravany
Dod.: M.A.D.D. Fruit
0 €
20/2022 Moravany - kanalizácia Odb.: Obec Moravany
Dod.: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
445 546.86 €
19/2022 zabezpečiť realizáciu aktivačnej činnosti Odb.: Obec Moravany
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Michalovce
0 €
18/2022 zmeny a doplnky č. 1 Územného plánu obce Moravany Odb.: Obec Moravany
Dod.: Ing. Iveta Sabaková
600 €
17/2022 poskytnutie a použitie dotácie z rozpočtu obce Moravany Odb.: FK 1971 Moravany
Dod.: Obec Moravany
5 000 €
16/2022 audítorské a poradenské služby Odb.: Obec Moravany
Dod.: Ing. Slávka Molčanyiová PhD
720 €
15/2022 finančný príspevok na podporu zamestnávania Odb.: Obec Moravany
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Michalovce
10 461.12 €
Generované portálom Uradne.sk

Infoúrad

Úradné hodiny

Pondelok: 07.30 - 11.30 12.00 - 15.30
Utorok: 07.30 - 11.30 12.00 - 15.30
Streda: 07.30 - 11.30 12.00 - 16.30
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: 07.30 - 11.30 12.00 - 14.30

       eSlužby      

http://www.dcom.sk

Fotogaléria

Kalendár

Projekty - Terra Incognita

Fotogaléria

.

Video obce Moravany

Pečať z 18. st.