Zmluvy

Povinne zverejňované zmluvy:

v  zmysle ustanovenia § 5a zákona č. 211/2000 Z . z. o slobodnom prístupe k informáciám v z. n. p. v spojení s ustanovením § 47 ods. 1 Občianskeho zákonníka s výnimkou ods. 4 a  5 § 5a zákona č. 211/2000 Z . z. o slobodnom prístupe k informáciám v z. n. p..

***

Centrálny register zmlúv (CRZ): https://www.crz.gov.sk

CRZ je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.


Source 2015

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 250)
Číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
22/2021 audítorské a poradenské služby Odb.: Obec Moravany
Dod.: Ing. Slávka Molčanyiová, PhD.
21/2021 finančný príspevok na projekt "Revitalizácia verejného priestranstva" Odb.: Obec Moravany
Dod.: Nadácia EPH
1000 €
20/2021 poskytnutie finančného príspevku zamestnávateľovi na podporu vytvárania pracovných miest Odb.: Obec Moravany
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Michalovce
4866.22 €
19/2021 práva a povinnosti pri poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti Odb.: Obec Moravany
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Michalovce
3362.9 €
18/2021 dodávka čerstvého ovocia a zeleniny Odb.: Obec Moravany
Dod.: M.A.D.D. Fruit
17/2021 úprava základnej zmluvy Odb.: Obec Moravany
Dod.: FURA, s.r.o.
16/2021 poskytnutie dotácia na "Živý včelársky skanzen" Odb.: Obec Moravany
Dod.: Košický samosprávny kraj
15/2021 odchyt túlavých a zabehnutých psov Odb.: Obec Moravany
Dod.: Vranovský útulok pre psov
14/2021 prevzatie práv investora Odb.: Obec Moravany
Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
13/2021 peňažné prostriedky vo výške 1.000,00 EUR na nákup učebných pomôcok Odb.: Obec Moravany
Dod.: Tatra banka, a.s.
1000 €
12/2021 dodanie 1000 l komposterov v pocte 270 ks Odb.: Obec Moravany
Dod.: FURA, s.r.o.
11/2021 Biznis linka M Odb.: Obec Moravany
Dod.: SLOVAK TELEKOM, a.s.
19.99 €
10/2021 skončenie doby výpožičky Odb.: Obec Moravany
Dod.: Slovesnká republika - Štatistický úrad SR
9/2021 vykonanie odberu vzoriek biologického materiálu Odb.: Obec Moravany
Dod.: IVA COMPANY s.r.o.
8/2021 Samsung Galaxy A42 5G Odb.: Obec Moravany
Dod.: SLOVAK TELEKOM, a.s.
7/2021 zabezpečenie systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a s odpadmi z neobalových výrobkov Odb.: Obec Moravany
Dod.: NATUR-PACK, a.s.
6/2021 vykonanie odberu vzoriek biologického materiálu Odb.: Obec Moravany
Dod.: IVA COMPANY s.r.o.
5/2021 zabezpečenie odberu vzoriek biologického materiálu Odb.: Obec Moravany
Dod.: IVA COMPANY s.r.o.
4/2021 zabezpečenie odberu vzoriek biologického materiálu Odb.: Obec Moravany
Dod.: JAMESO s.r.o.
3/2021 odber vzoriek biologického materiálu a následná diagnostika Odb.: Obec Moravany
Dod.: JAMESO s.r.o.
Generované portálom Uradne.sk

Infoúrad

Úradné hodiny

Pondelok: 07.30 - 11.30 12.00 - 15.30
Utorok: 07.30 - 11.30 12.00 - 15.30
Streda: 07.30 - 11.30 12.00 - 16.30
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: 07.30 - 11.30 12.00 - 14.30

       eSlužby      

http://www.dcom.sk

Fotogaléria

Kalendár

Projekty - Terra Incognita

Fotogaléria

.

Video obce Moravany

Pečať z 18. st.

NATURPACK