Zmluvy

Povinne zverejňované zmluvy:

- v  zmysle ustanovenia § 5a zákona č. 211/2000 Z . z. o slobodnom prístupe k informáciám v z. n. p. v spojení s ustanovením § 47 ods. 1 Občianskeho zákonníka s výnimkou ods. 4 a  5 § 5a zákona č. 211/2000 Z . z. o slobodnom prístupe k informáciám v z. n. p..


Source 2015

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 241)
Číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
13/2021 peňažné prostriedky vo výške 1.000,00 EUR na nákup učebných pomôcok Odb.: Obec Moravany
Dod.: Tatra banka, a.s.
1000 €
12/2021 dodanie 1000 l komposterov v pocte 270 ks Odb.: Obec Moravany
Dod.: FURA, s.r.o.
11/2021 Biznis linka M Odb.: Obec Moravany
Dod.: SLOVAK TELEKOM, a.s.
19.99 €
10/2021 skončenie doby výpožičky Odb.: Obec Moravany
Dod.: Slovesnká republika - Štatistický úrad SR
9/2021 vykonanie odberu vzoriek biologického materiálu Odb.: Obec Moravany
Dod.: IVA COMPANY s.r.o.
8/2021 Samsung Galaxy A42 5G Odb.: Obec Moravany
Dod.: SLOVAK TELEKOM, a.s.
7/2021 zabezpečenie systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a s odpadmi z neobalových výrobkov Odb.: Obec Moravany
Dod.: NATUR-PACK, a.s.
6/2021 vykonanie odberu vzoriek biologického materiálu Odb.: Obec Moravany
Dod.: IVA COMPANY s.r.o.
5/2021 zabezpečenie odberu vzoriek biologického materiálu Odb.: Obec Moravany
Dod.: IVA COMPANY s.r.o.
4/2021 zabezpečenie odberu vzoriek biologického materiálu Odb.: Obec Moravany
Dod.: JAMESO s.r.o.
3/2021 odber vzoriek biologického materiálu a následná diagnostika Odb.: Obec Moravany
Dod.: JAMESO s.r.o.
2/2021 služby s cieľom ochrany verejného zdravia Odb.: Obec Moravany
Dod.: DZS - M.K.TRANS, s.r.o.
5 €
1/2021 spôsob a realizácia vývozu nebezpečného odpadu Odb.: Obec Moravany
Dod.: FURA, s.r.o.
10/08/2020 užívanie časti nehnuteľnosti Odb.: Obec Moravany
Dod.: Lesné, pasienkové a urbárske pozemkové spoločenstvo Lesné
10/8/200 užívanie časti nehnuteľnosti Odb.: Obec Moravany
Dod.: Obec Rakovec nad Ondavou
10/8/2020 užívanie časti nehnuteľnosti Odb.: Obec Moravany
Dod.: Lesná spoločnosť Suché o.z.
10/08/2020 užívanie časti nehnuteľnosti Odb.: Obec Moravany
Dod.: Koščo Michal
10/08/2020 užívanie časti nehnuteľnosti Odb.: Obec Moravany
Dod.: Obec Pozdišovce
1098/2020 úprava zmluvných podmienok, práva a povinnosti pri poskytnutí a použití regionálneho príspevku Odb.: Obec Moravany
Dod.: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
75000 €
USVRK-OIP-2020/001620-042 úprava vzájomných práv a povinností zmluvných strán v záujme dosiahnutia účelu tejto zmluvy Odb.: Obec Moravany
Dod.: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Generované portálom Uradne.sk

Infoúrad

Úradné hodiny

Pondelok: 07.30 - 11.30 12.00 - 15.30
Utorok: 07.30 - 11.30 12.00 - 15.30
Streda: 07.30 - 11.30 12.00 - 16.30
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: 07.30 - 11.30 12.00 - 14.30

       eSlužby      

http://www.dcom.sk

Fotogaléria

Kalendár

Projekty - Terra Incognita

Fotogaléria

.

Video obce Moravany

Pečať z 18. st.