Zmluvy


Source 2015

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 230)
Číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
2/2021 služby s cieľom ochrany verejného zdravia Odb.: Obec Moravany
Dod.: DZS - M.K.TRANS, s.r.o.
5 €
1/2021 spôsob a realizácia vývozu nebezpečného odpadu Odb.: Obec Moravany
Dod.: FURA, s.r.o.
10/08/2020 užívanie časti nehnuteľnosti Odb.: Obec Moravany
Dod.: Lesné, pasienkové a urbárske pozemkové spoločenstvo Lesné
10/8/200 užívanie časti nehnuteľnosti Odb.: Obec Moravany
Dod.: Obec Rakovec nad Ondavou
10/8/2020 užívanie časti nehnuteľnosti Odb.: Obec Moravany
Dod.: Lesná spoločnosť Suché o.z.
10/08/2020 užívanie časti nehnuteľnosti Odb.: Obec Moravany
Dod.: Koščo Michal
10/08/2020 užívanie časti nehnuteľnosti Odb.: Obec Moravany
Dod.: Obec Pozdišovce
1098/2020 úprava zmluvných podmienok, práva a povinnosti pri poskytnutí a použití regionálneho príspevku Odb.: Obec Moravany
Dod.: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
75000 €
USVRK-OIP-2020/001620-042 úprava vzájomných práv a povinností zmluvných strán v záujme dosiahnutia účelu tejto zmluvy Odb.: Obec Moravany
Dod.: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
04122020 poskytnutie koncového zariadenia a SIM karty Odb.: Obec Moravany
Dod.: Slovesnká republika - Štatistický úrad SR
2020.10.01 vypracovanie projektovej dokumentácie Odb.: Obec Moravany
Dod.: mmm architects s.r.o.
7000 €
11/2020 kanalizačné prípojky vetva BE Odb.: Obec Moravany
Dod.: Tibor Halovský
45058.86 €
1/2020 dotácia z rozpočtu obce Odb.: FK 1971 Moravany
Dod.: Obec Moravany
6000 €
2020/128/2659 poskytnutie návratnej finančnej výpomoci Odb.: Obec Moravany
Dod.: Ministerstvo financií Slovenskej republiky
17900 €
4395/2020/OKaCR-14356 poskytnutie dotácie Odb.: Obec Moravany
Dod.: Košický samosprávny kraj
0 €
2019/2020 práva a povinnosti v rámci realizácie projektu "Dajme spolu gól" Odb.: Obec Moravany
Dod.: Erik Makó
100 €
2/2020 Moravany kanalizácia vetva BE Odb.: Obec Moravany
Dod.: RAVOZA s.r.o.
157944.31 €
29052020 kúpa nehnuteľnosti Odb.: Obec Moravany
Dod.: Jana Stančíková
0 €
xxx odkúp pozemkov Odb.: Obec Moravany
Dod.: Ľudmila Lakyová
0 €
144913 08U01 úprava práv a povinnosti zmluvných strán pri poskytnutí podpory z fondu formou dotácie Odb.: Obec Moravany
Dod.: Environmentálny fond
150000 €

Infoúrad

Úradné hodiny

Pondelok: 07.30 - 11.30 12.00 - 15.30
Utorok: 07.30 - 11.30 12.00 - 15.30
Streda: 07.30 - 11.30 12.00 - 16.30
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: 07.30 - 11.30 12.00 - 14.30

Fotogaléria

Kalendár

Projekty - Terra Incognita

Fotogaléria

.

Video obce Moravany

Pečať z 18. st.