Zmluvy


Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
kúpa nehnuteľnosti Odb.: Obec Moravany
Dod.: Jana Stančíková
0.00 €
odkúp pozemkov Odb.: Obec Moravany
Dod.: Ľudmila Lakyová
0.00 €
úprava práv a povinnosti zmluvných strán pri poskytnutí podpory z fondu formou dotácie Odb.: Obec Moravany
Dod.: Environmentálny fond
150000.00 €
pravidelná dodávka potravín Odb.: Obec Moravany
Dod.: GVP, spol. s r.o. Humenné
0.00 €
zhotovenie, spravovanie a udelenie súhlasu na použitie mobilnej aplikácie Odb.: Obec Moravany
Dod.: webex.digital s.r.o.
420.00 €
Odkup pozemkov Odb.: Obec Moravany
Dod.: Ľudmila Lakyová
296.40 €
Zmluva o spoločnom hlavnom kontrolórovi viacerých obcí Odb.: Obec Moravany
Dod.: Obec Moravany
0.00 €
Dodávka čerstvého ovocia a zeleniny Odb.: Obec Moravany
Dod.: M.A.D.D. Fruit
0.00 €
Poskytnutie služieb v oblasti triedeného zberu komunálneho odpadu Odb.: Obec Moravany
Dod.: FURA, s.r.o.
0.00 €
Poskytovanie poradenských služieb Odb.: Obec Moravany
Dod.: diTcom s.r.o.
0.00 €
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku Odb.: Obec Moravany
Dod.: Nadácia EPH
0.00 €
kúpa nehnuteľnosti Odb.: Obec Moravany
Dod.: Jana Stančíková
0.00 €
Vytvorenie web stránky Odb.: Obec Moravany
Dod.: Webex media, s.r.o.
0.00 €
Zmluva o poskytovaní audítorských a poradenských služieb Odb.: Obec Moravany
Dod.: Ing. Slávka Molčanyiová, PhD.
0.00 €
POskytnutie dotácie z ropočtu poskytovateľa Odb.: Obec Moravany
Dod.: Košický samosprávny kraj
0.00 €
Stôl na stolný tenis SPONE S1 - 73i Odb.: Obec Moravany
Dod.: Združenie rekreačných športov
0.00 €
Dajme spolu gól vymedzenie práv a povinnosti Odb.: Obec Moravany
Dod.: Erik Makó
0.00 €
Moravany kanalizacia vetva BE Odb.: Obec Moravany
Dod.: RAVOZA s.r.o.
0.00 €
Dohodo o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest Odb.: Obec Moravany
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Michalovce
0.00 €
Dohodo o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest Odb.: Obec Moravany
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Michalovce
0.00 €
Dohodo o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest Odb.: Obec Moravany
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Michalovce
0.00 €
Nakladanie s odpadmi z obalov Odb.: Obec Moravany
Dod.: NATUR-PACK, a.s.
0.00 €
Zmluva o grantovom účte- Prima banka Odb.: Obec Moravany
Dod.: Prima banka Slovensko a.s.
0.00 €
Zmluva o grantovom účte - primabanka Odb.: Obec Moravany
Dod.: Prima banka Slovensko a.s.
0.00 €
Odvoz a zneškodňovanie odpadu Odb.: Obec Moravany
Dod.: FURA, s.r.o.
0.00 €
Pravidelná dodávka mäsových výrobkov Odb.: Obec Moravany
Dod.: Mäso Zemplín, a.s.
0.00 €
Predaj mrazeného tovaru a potravinárskych výrobkov Odb.: Obec Moravany
Dod.: INMEDIA, spol. s r.o.
0.00 €
Poskytnutie finančných prostriedkov - dodatok č.1 Odb.: Mesto Trebišov
Dod.: Obec Moravany
0.00 €
Dodávka programového vybavenia pre spracovanie ekonomických agiend Odb.: Obec Moravany
Dod.: IFO SOFT, v.o.s.
144.00 €
Poskytnutie regionálneho príspevku Odb.: Obec Moravany
Dod.: Úrad prodpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
0.00 €
Dodávanie ovocia, zeleniny a zemiakov Odb.: Obec Moravany
Dod.: M.A.D.D. Fruit
0.00 €
Poskytnutie poradenstva v oblasti podnikateľských, organizačných a ekonomických činností Odb.: Obec Moravany
Dod.: MOAD s.r.o.
0.00 €
SO 01 Splašková kanalizácia Moravany Odb.: Obec Moravany
Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
0.00 €
Materiálno-technické vybavenie a finančné prostriedky na realizáciu projektu DSG Odb.: Obec Moravany
Dod.: Slovenský futbalový zväz
0.00 €
Projektová dokumentácia "Moravany - kanalizácie" Odb.: Obec Moravany
Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
0.00 €
Stôl na stolný tenis SPONETA s1-72i Odb.: Obec Moravany
Dod.: Združenie rekreačných športov
174.70 €
Zhotovenie diela - Rekonštrukcia verejných priestranstiev Odb.: Obec Moravany
Dod.: ICL s.r.o.
26656.23 €
Dodávka rôznych druhov chladených potravín Odb.: Obec Moravany
Dod.: A.P.S.-FOOD s.r.o.
0.00 €
Dodávka čerstvého ovocia a zeleniny Odb.: Obec Moravany
Dod.: M.A.D.D. Fruit
0.00 €
Priloha k zmluve Odb.: Obec Moravany
Dod.: Východoslovenská distribučná a.s.
0.00 €
Predmetom tejto zmluvy je vzájomné vymedzenie práv a povinností zmluvných strán v rámci realizácie projektu "Dajme spolu gól" (ďalej len "projekt DSG"). Odb.: Obec Moravany
Dod.: Erik Makó
350.00 €
Vykonanie výkopových prác Odb.: Obec Moravany
Dod.: INVENTSTAV s.r.o.
0.00 €
Dodanie a montáž 3 bepečnostných kamier Odb.: Obec Moravany
Dod.: NOVA TRAINING, s.r.o.
6250.08 €
Rekonštrukcia verejného osvetlenia 2. etapa Odb.: Obec Moravany
Dod.: EDISON SK, s.r.o.
5500.20 €
Poskytnutie finančného príspevku na projekt navštívme park Zuzana Odb.: Obec Moravany
Dod.: Nadácia EPH
1000.00 €
Zmluva "Dajme gól" Odb.: Obec Moravany
Dod.: Slovenský futbalový zväz
0.00 €
Zmluva o pripojení Odb.: Obec Moravany
Dod.: Východoslovenská distribučná a.s.
0.00 €
Zmluva o pripojení Odb.: Obec Moravany
Dod.: Východoslovenská distribučná a.s.
0.00 €
Zmluva o pripojení Odb.: Obec Moravany
Dod.: Východoslovenská distribučná a.s.
0.00 €
Vypracovanie dokumentácie civilnej obrany Odb.: Obec Moravany
Dod.: Ing. Ján Kočiš BEPOP
0.00 €
Poskytnutie finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest Odb.: Obec Moravany
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Michalovce
0.00 €
Systém združeného nakladania s odpadmi z obalov Odb.: Obec Moravany
Dod.: NATUR-PACK, a.s.
0.00 €
Záujmové vzdelávanie detí a mládeže Odb.: Obec Moravany
Dod.: Mesto Vranov nad Topľou
50.00 €
Doplnkové dôchodkové sporenie Odb.: Obec Moravany
Dod.: NN Tatry - Sympatia, d.s.s., a.s.
0.00 €
Odborná asistencia a konzultácia pri výbere projektov Odb.: Obec Moravany
Dod.: Centrum regionálneho rozvoja Košického kraja, n.o.
2500.00 €
Pravidelná dodávka tovarov podľa objednávky Odb.: Obec Moravany
Dod.: Ryba Žilina, spol s.r.o.
0.00 €
Dotácia Odb.: FK 1971 Moravany
Dod.: Obec Moravany
6000.00 €
Finančná dotácia Odb.: Folklórna skupina MORAVANČAN
Dod.: Obec Moravany
2000.00 €
Vonkajšie posilňovacie stroje Odb.: Obec Moravany
Dod.: Združenie rekreačných športov
2685.00 €
Mrazený tovar a potravinárske výrobky Odb.: Obec Moravany
Dod.: INMEDIA, spol. s r.o.
0.00 €
Pravidelná dodávka mäsových výrobkov Odb.: Obec Moravany
Dod.: Mäso Zemplín, a.s.
0.00 €
Zmena a doplnenie ustanovení Odb.: Obec Moravany
Dod.: FURA, s.r.o.
0.00 €
Zhotovenie diela - Rekonštrukcia interiéru budovy č. 147 Odb.: Obec Moravany
Dod.: GIBA-STAV, s.r.o.
0.00 €
Poskytnutie finančných prostriedkov z rozpočtových prostriedkov Odb.: Obec Moravany
Dod.: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky - Obvodný úrad Košice
0.00 €
Poskytnutie finančných prostriedkov na podporu záujmového vzdelávania Odb.: Základná škola MICHALOVCE
Dod.: Obec Moravany
62.00 €
Poskytnutie finančných prostriedkov na podporu záujmového vzdelávania Odb.: Základná škola MICHALOVCE
Dod.: Obec Moravany
62.00 €
Poskytnutie finančnej dotácie Odb.: Telovýchovná jednota Družstevník Moravany
Dod.: Obec Moravany
6000.00 €
Šanca pre mladých Odb.: Obec Moravany
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Michalovce
0.00 €
Rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci Moravany a Moravany časť Lučkovce Odb.: Obec Moravany
Dod.: EDISON SK, s.r.o.
19785.60 €
Dodávka čerstvého ovocia a zeleniny a výrobkov z nich do škôl a školských zariadenní podľa požiadaviek odberateľa Odb.: Obec Moravany
Dod.: M.A.D.D. Fruit
0.00 €
Zmluva o elektornických kominukáciách Odb.: Obec Moravany
Dod.: SLOVAK TELEKOM, a.s.
0.00 €
Počítačový program INFOKAT WIn 2.0 R10 vytvorený autorom pre prevádzakovanie na počítačoch typu PC s operačným systémom MS WindowsXP Odb.: Obec Moravany
Dod.: Ing. Viktor Lajterčuk
0.00 €
Záväzok audítora poskytovať po dobu trvania zmluvného vzťahu audítorske a poradenské služby Odb.: Obec Moravany
Dod.: Ing. Slávka Molčanyiová, PhD
0.00 €
Záväzok zhotoviteľa riadne a včas vykonať dielo (stavbu) s názvom Moravany - Amfiteátter prekrytie Odb.: Obec Moravany
Dod.: REALSTEEL, s.r.o.
0.00 €
Zámena zastavanej plochy a nádvoria - novovytvorený pozemok Odb.: Obec Moravany
Dod.: Zdenka Bruňová rod. Rosolová
0.00 €
Záväzok podniku poskytovať program služieb, záväzok účastníka riadne a včas platiť cenu za zariadenie a poskytovanie služieb, záväzok podniku predať účastníkovi koncové zariadenie Odb.: Obec Moravany
Dod.: SLOVAK TELEKOM, a.s.
0.00 €
Dodatok k zmluve o zrduženej dodávke plynu Odb.: Obec Moravany
Dod.: innogy Slovensko, s.r.o.
0.00 €
Darovanie finančných prostriedkov Odb.: Obec Moravany
Dod.: Nadácia TESCO
300.00 €
Poskytnutie finančného príspevku na projekt Prestrešenie amfiteátra v obci Moravany Odb.: Obec Moravany
Dod.: Nadácia EPH
4500.00 €
Úprava postupu, práv a povinností zmluvných strán pri výkone činností zodpovednej osoby a pri zabezpečení podmienok nezávislého dohľadu nad ochranou osobných údajov Odb.: Obec Moravany
Dod.: osobnyudaj.sk, s.r.o.
36.00 €
Prekrytie amfiteátra Odb.: Obec Moravany
Dod.: BOSKOV, s.r.o.
1980.00 €
Úprava práv a povinností účastníkov dohody pri poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti Odb.: Obec Moravany
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Michalovce
10882.20 €
Záväzok poskytovateľa poskytnúr dotáciu na záujmové vzdelávanie deti a mládeže s trvalým pobytom na území poskytovateľa vo veku od 5 do 15 rokov za podmienok dohodnutých v tejto zmluve Odb.: Mesto Trebišov
Dod.: Obec Moravany
65.00 €
Poskytnutie grantu na projekt Učíme sa v prírode Odb.: Obec Moravany
Dod.: Nadácia Pontis
937.00 €
Obec poskytuje príjemcovi finančnú dotáciu Odb.: ZŠ s MŠ Rakovec nad Ondavou
Dod.: Obec Moravany
1840.50 €
Vykonávanie opráv, údržby, revízii elektrických zariadení Odb.: Obec Moravany
Dod.: EDISON SK, s.r.o.
0.00 €
Odchyt túlavých psov v intraviláne obce Moravany Odb.: Obec Moravany
Dod.: Vranovský útulok pre psov
365.05 €
Úprava práv a povinností pri poskytovaní finančného príspevku na podporu vytvárania pracovného miesta pre znevýhodnených Odb.: Obec Moravany
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Michalovce
0.00 €
Úprava práv a povinností pri poskytovaní finančných príspevkov na podporu vytvárania pracovných mieste pre mladých dlhodobo evidovaných občanov Odb.: Obec Moravany
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Michalovce
0.00 €
Kúpna zmluva za účelom zriadenia detskej knižnice v materskej škole Odb.: Obec Moravany
Dod.: M.A.D.D. Fruit
0.00 €
Peňažný dar Odb.: Obec Moravany
Dod.: Východoslovenská energetika Holding, a.s.
800.00 €
Dodatok upravuje spôsob a realizáciu zberu jedlých olejov a tukov v zmysle zákona o odpadoch Odb.: Obec Moravany
Dod.: FURA, s.r.o.
10.00 €
Vypracovanie a vedenie dokumentácie z oblasti BOZP, PO v zmysle platnej legislatívy Odb.: Obec Moravany
Dod.: Jozef Hreha
90.00 €
Poskytovateľ sa zaväzuje, že za podmienok v tejto zmluve bude počas platnosti tejto zmluvy v rozsahu podľa potrieb a požiadaviek objednávateľa poskytovať komplexné poradenské služby v oblsati verejného obstarávania Odb.: Obec Moravany
Dod.: Lungo Mare, s.r.o.
1200.00 €
Poskytnutie finančnej dotácie Odb.: Folklórna skupina MORAVANČAN
Dod.: Obec Moravany
2000.00 €
Záväzok audítora poskytovať klientovi po dobu trvania zmluvnáho vzťahu audítorské a poradenské služby Odb.: Obec Moravany
Dod.: Ing. Slávka Molčanyiová, PhD.
600.00 €
Realizácia krúžku Anglického jazyka pre predškolákov MŠ Moravany s cieľom podnietenia záujmu detí o cudzí jazyk Odb.: Obec Moravany
Dod.: Základná škla s materskou školou
600.00 €
Predmetom zmluvy je dodávka vody z verejného vodovodu, odvádzanie odpadových vôd do verejnej kanalizácie, odvádzanie vody z povrchového odtoku do verejnej kanalizácie Odb.: Obec Moravany
Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
0.00 €
Dodávka čerstvého ovocia a zeleniny a výrobkov u nich do škôl a školských zariadení podľa požiadaviek odberateľa Odb.: Obec Moravany
Dod.: M.A.D.D. Fruit
0.00 €
Pravidelná dodávka čerstvého bravčového mäsa, hovädzieho mäsa, vnútorností a mäsových výrobkov podľa cenovej ponuky Odb.: Obec Moravany
Dod.: Mäso Zemplín, a.s.
0.00 €
Poskytnutie finančného príspevku na podporu vytvorenia pracovného miesta pre znevýhodnených UoZ vo veku 50 rokov a viac Odb.: Obec Moravany
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Michalovce
0.00 €
Poskytovanie právnych služieb klientovi zo strany advokáta v zmysle príslušných právnych predpisov Odb.: Obec Moravany
Dod.: doc. JUDr. Jozef Sotolář, PhD.
1692.00 €
Projektová dokumentácia na Autobusové zastávky v Moravanoch Odb.: Obec Moravany
Dod.: Ing. Pavol Schurger
535.00 €
Rekonštrukcia interiéru budovy pre fit centrum Moravany Odb.: Obec Moravany
Dod.: Ján Bango
16683.13 €
Prenájom reklamnej plochy pre potreby propagácie KOMUNÁLNEJ poisťovne v rámci kultúrneho podujatia Valalské oslavy Odb.: Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
Dod.: Obec Moravany
0.00 €
Relizácia technických služieb - montáž, údržba a servis zabezpečovacích systémov a zariadení umožňujúcich sledovanie pohybu a konania osoby v chránenom objekte, mieste alebo v ich okolí Odb.: Obec Moravany
Dod.: NOVA TRAINING, s.r.o.
6250.20 €
Poskytnutie finančných prostriedkov na podpotu záujmového vzdelávania Odb.: Základná škola MICHALOVCE, J. Švermu 6
Dod.: Obec Moravany
62.00 €
Poskytnutie finančných prostriedkov na podpotu záujmového vzdelávania Odb.: Základná škola MICHALOVCE
Dod.: Obec Moravany
62.00 €
Záväzok poskytovateľa poskytnúť dotáciu na záujmové vzdelávanie detí a mládeže Odb.: Obec Moravany
Dod.: Mesto Trebišov
130.00 €
Náhradná výsadzba, sadové úpravy v k.ú. Moravany Odb.: Obec Moravany
Dod.: ZÁHRADNÍCTVO KaK, s.r.o.
0.00 €
Náhradná výsadzba, sadové úpravy v k.ú. Moravany Odb.: Obec Moravany
Dod.: ZÁHRADNÍCTVO KaK, s.r.o.
70794.72 €
Poskytnutie finančných prostriedkov v oblasti prevencie kriminality ,, Rozšírenie kamerového systému v obci Moravany" Odb.: Obec Moravany
Dod.: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky - Obvodný úrad Košice
5000.00 €
Dodatok k zmluve o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi na zber biologicky rozložiteľného a reštauračného odpadu Odb.: Obec Moravany
Dod.: FURA, s.r.o.
0.00 €
Pravidelná dodávka mäsa a mäsových výrobkov Odb.: Obec Moravany
Dod.: Mäso Zemplín, a.s.
0.00 €
Poskytnutie finančnej dotácie Odb.: Folklórna skupina MORAVANČAN
Dod.: Obec Moravany
2000.00 €
Poskytnutie finančnej dotácie Odb.: Telovýchovná jednota Družstevník Moravany
Dod.: Obec Moravany
6000.00 €
Revízia elektrického zariadenia a bleskozvodov v obci Moravany Odb.: Obec Moravany
Dod.: Mirko Gajdoščík
999.00 €
Záväzok audítora poskytovať klientovi po dobu trvania zmluvného vzťahu auditorské a poradenské služby Odb.: Obec Moravany
Dod.: Ing. Slávka Molčanyiová, PhD
0.00 €
Poskytnutie finančných prostriedkov napodporu záujmového vzdelávania Odb.: Mesto Michalovce
Dod.: Obec Moravany
99.20 €
Výmena plastových okien a dverí na obecnom dome v Moravanoch Odb.: Obec Moravany
Dod.: GIBA-STAV, s.r.o.
4982.00 €
Plocha k tenisovej stene Moravany Odb.: Obec Moravany
Dod.: WAGROSTAV, s.r.o.
5081.09 €
Zmena a doplnenie zmluvy Odb.: Obec Moravany
Dod.: DataCentrum elektronizácie a územnej samosprávy Slovenska (DEUS)
0.00 €
Úprava práv a povinností účastníkov dohody pri poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti Odb.: Obec Moravany
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Michalovce
0.00 €
Vystúpenie výkonných umelcov na kultúrnom podujatí Odb.: Obec Moravany
Dod.: Hudobné centrum
45.00 €
Poskytnutie finančných prostriedkov na podporu záujmového vzdelávania Odb.: Mesto Michalovce
Dod.: Obec Moravany
62.00 €
Nakladanie s odpadmi z obalov a s odpadmi z neobalových výrobkov, oddelene vyzbieraných z komunálnych odapdov, v obci a všetkých s tým súvisiacich práv a povinností Odb.: Obec Moravany
Dod.: RECobal, s.r.o.
0.00 €
Poskytnutie finančnej dotácie Odb.: Folklórna skupina MORAVANČAN
Dod.: Obec Moravany
3000.00 €
Posilňovacia veža in SPORTline Odb.: Obec Moravany
Dod.: Združenie rekreačných športov
0.00 €
Zmluva o budúcej zmluve Odb.: Obec Moravany
Dod.: RECobal, s.r.o.
0.00 €
Poskytnutie finančných prostriedkov na podporu záujmového vzdelávania Odb.: Mesto Michalovce
Dod.: Obec Moravany
0.00 €
Poskytnutie finančnej dotácie Odb.: Telovýchovná jednota Družstevník Moravany
Dod.: Obec Moravany
6000.00 €
Kontajneroá prístavba Materskej školy Moravany Odb.: Obec Moravany
Dod.: Rikostav Container, s.r.o.
0.00 €
Vytvorenie diela Odb.: Obec Moravany
Dod.: RAPRO, s.r.o.
0.00 €
Vytvorenie webstránky obce Moravany Odb.: Obec Moravany
Dod.: Webex media, s.r.o.
0.00 €
Finančný príspevok na prístavbu MŠ Odb.: Obec Moravany
Dod.: NAFTA, a.s.
0.00 €
Poskytovanie revízii plynových zariadení Odb.: Obec Moravany
Dod.: Jozef Chorcholič
0.00 €
Servis výpočtovej techniky, dodávka náhradných dielov, spotrebného matriálu (vrátane tonerov) a dodávka novej výpočtovej techniky Odb.: Obec Moravany
Dod.: Ing. Peter Čeklovský PC štúdio
0.00 €
Dodávanie elektroinštalačného materiálu Odb.: Obec Moravany
Dod.: KONEX elektro, spol. s.r.o.
0.00 €
Dodávanie čistiacich prostriedkov Odb.: Obec Moravany
Dod.: MIPA - Ing. Ľudovít Paulina
0.00 €
Dodávanie pracovného náradia Odb.: Obec Moravany
Dod.: ZVAREX spol, s.r.o.
0.00 €
Dodávanie kancelárskych potrieb Odb.: Obec Moravany
Dod.: MIPA - Ing. Ľudovít Paulina
0.00 €
Predaj parcely Odb.: Ing. Gabriel Kovaľ
Dod.: Obec Moravany
0.00 €
Aktivácia plnoletých členov domácností, ktorí sú vedení v evidencii uchádzačov o zamestnanie Odb.: Obec Moravany
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Michalovce
0.00 €
Aplikácia zákona o pomoci v hmotnej núdzi Odb.: Obec Moravany
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Michalovce
0.00 €
Úprava práv a povinností pri poskytovaní finančného príspevku na podporu vytvorenia pracovného miesta Odb.: Obec Moravany
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Michalovce
0.00 €
Zmena platnosti a účinnosti zmluvy Odb.: Obec Moravany
Dod.: DataCentrum elektronizácie a územnej samosprávy Slovenska (DEUS)
0.00 €
Úprava práv a povinností pri poskytovaní finančného príspevku na podporu vytvorenia pracovného miesta Odb.: Obec Moravany
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Michalovce
0.00 €
Vypracovanie žiadost o nenévratný finančný príspevok na realizáciu projektu Odb.: Obec Moravany
Dod.: Sunflower AMPL, s.r.o.
0.00 €
Finančný príspevok na projekt Pamätný vrtný kríž Odb.: Obec Moravany
Dod.: Nadáia SPP
0.00 €
Úprava práv a povinností účastníkov pri poskytovaní finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest Odb.: Obec Moravany
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Michalovce
0.00 €
Prenájom reklamnej plochy pre potreby Komunálnej poisťovne, a.s. Vienna Insuraance Group, v rámci športovo-spoločenského podujatia obce Odb.: Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
Dod.: Obec Moravany
50.00 €
Prenájom pozemku na parcele č. 561/47 Odb.: Združenie rekreačných športov
Dod.: Obec Moravany
1.00 €
Poskynutie finančnej dotácie Odb.: Obec Moravany
Dod.: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
85000.00 €
Zhotovenie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie a realizáciu stavby Odb.: Obec Moravany
Dod.: Architecture-m spol. s.r.o.
4870.00 €
Audit účtovnej závierky Odb.: Obec Moravany
Dod.: Ing. Vladimír LADIČ
500.00 €
Poskytovanie komunikačných, elektonických a informačných služieb Odb.: Obec Moravany
Dod.: DataCentrum elektronizácie a územnej samosprávy Slovenska (DEUS)
0.00 €
Zmena a doplnenie ustanovení Odb.: Obec Moravany
Dod.: FURA, s.r.o.
0.00 €
Poskytnutie finančných prostriedkov na podporu záujmvého vzdelávania Odb.: Mesto Michalovce
Dod.: Obec Moravany
55.20 €
Úprava práv a povinností účastníkov pri zabezpečení realizáie aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb Odb.: Obec Moravany
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Michalovce
0.00 €
Realizácia technických služieb Odb.: Obec Moravany
Dod.: NOVA TRAINING, s.r.o.
10000.80 €
Poskytnutie dotácie z rozpočtu obce Moravany Odb.: Telovýchovná jednota Družstevník Moravany
Dod.: Obec Moravany
6000.00 €
Výkon činností pracovnej zdravotnej služby 1,2 kategórie Odb.: Obec Moravany
Dod.: Jozef Hreha
78.00 €
KN-C č. 561/čí, KN-C č. 561/55 Odb.: Obec Moravany
Dod.: Slovenský pozemkový fond
0.00 €
Komunikačné služby Odb.: Obec Moravany
Dod.: SLOVAK TELEKOM, a.s.
0.00 €
Audit účtovnej závierky Odb.: Obec Moravany
Dod.: Ing. Vladimír LADIČ
300.00 €
Poskytnutie dotácie z rozpočtu obce Moravany Odb.: Telovýchovná jednota Družstevník Moravany
Dod.: Obec Moravany
1000.00 €
Zariadenie stavby: Detské dopravné ihrsko Odb.: EUROSTAV MICHALOVCE, s.r.o.
Dod.: EUROVIA, a.s.
9748.22 €
Poskytnutie finančných prostriedkov na detské dopravné ihrisko Odb.: Obec Moravany
Dod.: NAFTA, a.s.
2000.00 €
Zateplenie Obecného úradu v Moravanoch Odb.: Obec Moravany
Dod.: ZEPO, spol. s.r.o.
35929.39 €
Demontáž pôvodných okien a dverí a ich výmena za plastové, vrátane monáže a výspravok+maľovanie interiéru a lepenie polystyrénových lišt na strop na Dome smútku v Moravanoch Odb.: Obec Moravany
Dod.: Michal Stanko StaMi
11118.73 €
Audit účtovnej závierky Odb.: Obec Moravany
Dod.: Ing. Vladimír LADIČ
500.00 €
Poskytovanie právnych služieb Odb.: Obec Moravany
Dod.: doc. JUDr. Jozef Stolař, PhD
1046.40 €
Poskytnutie finančných prostriedkov na dostavbu oddychovej zóny obce Odb.: Obec Moravany
Dod.: NAFTA, a.s.
3000.00 €
Poskytnutie finančného príspevku na projekt Deti bezpečne na kolesách Odb.: Obec Moravany
Dod.: Nadáia SPP
5970.00 €
Poskytnutie dotácie z rozpočtu poskytovateľa Odb.: Obec Moravany
Dod.: Košický samosprávny kraj
800.00 €
Realizácia geodetických prác, vyhotovenie geometrickýh plánov Odb.: Obec Moravany
Dod.: Ing. Jozef Badida
0.00 €
Úprava práv a povinností zmluvných strán súvisiacich so záväzkom sponzora poskytnúť príjemcovi finančné prostriedky so záväzkom príjemcu použiť tento finančný príspevok na uskutočnenie spoločenského podujatia Odb.: Obec Moravany
Dod.: Enviroline, s.r.o. Košice
800.00 €
Predaj pozemkov Odb.: Vladimír Kuchár
Dod.: Obec Moravany
1371.30 €
Prenájom reklamnej plochy pre potreby Komunálnej poisťovne, a.s. Vienna Insuraance Group, v rámci športovo-spoločenského podujatia obce Odb.: Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
Dod.: Obec Moravany
50.00 €
Poskytnutie finančných prostriedkov na podporu záujmvého vzdelávania Odb.: Mesto Michalovce
Dod.: Obec Moravany
88.80 €
Dohoda zmluvných strán na vypílení stromov Odb.: Obec Moravany
Dod.: Igor Olexa
90.00 €
Poskytnutie finančných prostriedkov na podporu záujmvého vzdelávania Odb.: Mesto Michalovce
Dod.: Obec Moravany
166.50 €
Poskytovanie poradenských služieb Odb.: Obec Moravany
Dod.: Lungo Mare, s.r.o.
100.00 €
Poskytovanie verejných služieb Odb.: Obec Moravany
Dod.: SLOVAK TELEKOM, a.s.
0.00 €
Zmluva o nájme nehnuteľnosti Odb.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dod.: Obec Moravany
1.00 €
Poskytnutie dotácie z rozpočtu obce Moravany Odb.: Telovýchovná jednota Družstevník Moravany
Dod.: Obec Moravany
5000.00 €
Zhotovenie altánku drevenej konštrukcie Odb.: Obec Moravany
Dod.: DREVO-MATT, s.r.o.
5031.45 €
Dodávka plynu Odb.: Obec Moravany
Dod.: RWE GAS Slovensko
0.00 €
Audit účtovnej závierky Odb.: Obec Moravany
Dod.: Ing. Vladimír LADIČ
500.00 €
Predaj pozemkov Odb.: Ing. Viera Dulinová
Dod.: Obec Moravany
269.50 €
Zabezpečenie náhradnej výsadzby, sadové úpravy Odb.: PRIMA BANKA SLOVENSKO, a.s. - pobočka Michalovce
Dod.: Ing. Kolár Peter
70794.72 €
Poskytnutie finančných prodsriedkov na rekonštrukciu oddychovo-športovej zóny Odb.: Obec Moravany
Dod.: NAFTA, a.s.
1000.00 €
Dar Produkčného kríža Odb.: Obec Moravany
Dod.: NAFTA, a.s.
0.00 €
Realizácia technických sluužieb Odb.: Obec Moravany
Dod.: NOVA TRAINING, s.r.o.
6051.72 €
Zmluva o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnosti Odb.: Obec Moravany
Dod.: Štefan Sojka
1700.30 €
Finančný príspevok na dobudovanie športovo-oddychového areálu Odb.: Obec Moravany
Dod.: Nadáia SPP
3000.00 €
Zmluva o použití hudobných diel ich verejným vykonaním a verejným prenosom Odb.: Obec Moravany
Dod.: Sloveský ochranný zväz autorskýh práv pre práva k hudobným dielam
0.00 €
Poskytnutie finančných prostriedkov pre prevenciu kriminality Odb.: Obec Moravany
Dod.: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky - Obvodný úrad Košice
5000.00 €
Reklamné služby na kultúrnom podujatí Valalské oslavy v termíne 29.-30.06.2013 Odb.: MONTRÚR, s.r.o. Košice
Dod.: Obec Moravany
120.00 €
Predaj pozemkov Odb.: Vladimír Kuchár
Dod.: Obec Moravany
1370.60 €
Zmluva o použití hudobných diel ich verejným vykonaním a verejným prenosom Odb.: Obec Moravany
Dod.: Sloveský ochranný zväz autorskýh práv pre práva k hudobným dielam
0.00 €
Poskytnutie finančných prostriedkov na podporu záujmvého vzdelávania Odb.: Mesto Michalovce
Dod.: Obec Moravany
80.00 €
Výstavba detského ihrska pri Materskej škole č. 319 Odb.: Obec Moravany
Dod.: GLIESE TRADE, s.r.o.
15026.67 €
Poskytnutie dotácie pre matesrkú školu na príspevok na nákup interaktívnej tabule Odb.: Obec Moravany
Dod.: Úrad vlády Slovenskej republiky
2700.00 €
Prenájom špeciálnych mechanizmov pre relizáciu projektu ,,Druhý realizačný projekt programu revitalizácie krajiny a integrovaného manažmentu povodí v katastrálnom území obce Moravany,, Odb.: Obec Moravany
Dod.: EUROSTAV Michalovce, s.r.o.
11545.80 €
Poskytnutie dotácie z rozpočtu poskytovateľa Odb.: Obec Moravany
Dod.: Košický samosprávny kraj
1896.00 €
Zmena pôvodnej zmluvy Odb.: Obec Moravany
Dod.: Úrad vlády Slovenskej republiky
0.00 €
Poskytnutie licencie na používanie autorského diela: digitálny archivačný systém a grafické zobrazenie hrobových miest Odb.: Obec Moravany
Dod.: Slovenská internetová, s.r.o.
82.65 €
Komplexná rekonštrukcia a dobudovanie športovo-oddychhového areálu v cente obce Odb.: Východoslovenská distribučná, a.s.
Dod.: Obec Moravany
199.92 €
Poskytnutie finančných prostriedkov na realizáciu projektu Druhý realizačný projekt Programu revitalizácie krajiny a integrovaného manažmentu povodí Slovenskej republiky pre rok 2011 Odb.: Obec Moravany
Dod.: Úrad vlády Slovenskej republiky
20000.00 €
Zefektívnenie systému separovaného zberu komunálneho odpadu v obci Morvany a okolitých subjektoxh Odb.: Obec Moravany
Dod.: ESIRA, s.r.o.
360.00 €
Prenájom webstránky Odb.: Obec Moravany
Dod.: ALTAMIRA softworks, s.r.o.
36.00 €

Infoúrad

Úradné hodiny

Pondelok: 07.30 - 11.30 12.00 - 15.30
Utorok: 07.30 - 11.30 12.00 - 15.30
Streda: 07.30 - 11.30 12.00 - 16.30
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: 07.30 - 11.30 12.00 - 14.30

Fotogaléria

Kalendár

Projekty - Terra Incognita

Fotogaléria

.

Video obce Moravany

Pečať z 18. st.