Aktuality

Dotazníkový prieskum obce Moravany 2021-2027

 17.01.2022

Vážení spoluobčania,


obec Moravany pripravuje na roky 2021-2027 nový strategický rozvojový dokument - Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce. PHSR je dôležitým a nevyhnutným dokumentom pre ďalší rozvoj obce a preto by sme Vás chceli poprosiť o vyplnenie. Tento dotazníkový prieskum slúži na to, aby sumarizoval Vaše požiadavky pri ďalšom rozvoji obce.

(Výsledky tohto prieskumu budú slúžiť výhradne na spracovanie programového dokumentu PHSR a Vaše odpovede budú vyhodnotené.)

Dotazník je anonymný.

Termín na vyplnenie: do 30.1.2022.
Ďakujeme Vám za Váš čas a spoluprácu.

Pozývame Vás vyplniť formulár:

Dotazníkový prieskum obce Moravany 2021-2027

Link:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdcl4tDcSva7NgBI9D8_-W84cyyZzSP2LsDkinEZtiX3iV9qw/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0

V tlačenej forme sa dotazník nachádza na obecnom úrade počas pracovných hodín.

V dotazníku  sa stretnete s týmito otázkami:

Pohlavie *

 1. ( ) muž
 2. ( ) žena

Vek *

 1. ( ) 15-29
 2. ( ) 30-49
 3. ( ) 50-64
 4. ( ) 65+

Vzdelanie *

 1. ( ) základné
 2. ( ) stredné bez maturity
 3. ( ) stredné z maturitou
 4. ( ) vysokoškolské I. stupeň
 5. ( ) vysokoškolské II. stupeň
 6. ( ) vysokoškolské III. stupeň

Ekonomická aktvita *

 1. ( ) zamestnaný
 2. ( ) podnikateľ
 3. ( ) študent
 4. ( ) na materskej dovolenke
 5. ( ) nezamestnaný
 6. ( ) dôchodca

Ako dlho žijete v obci? *

 1. ( ) od narodenia
 2. ( ) prisťahoval som sa v detstve
 3. ( ) prisťahoval som sa v dospelosti

Bydlisko *

 1. ( ) trvalé
 2. ( ) prechodné
 3. ( ) iné

Ako sa Vám v obci žije? *

1

2

3

4

5

veľmi dobre

( )

( )

( )

( )

( )

veľmi zle

Sledujete informácie o našej obci ? *

1

2

3

4

5

pravidelne

( )

( )

( )

( )

( )

nikdy

Ktoré oblasti by sa mali vo Vašej obci zlepšiť? *

 1. [ ] bývanie
 2. [ ] školstvo
 3. [ ] technická infraštruktúra
 4. [ ] stav zelene
 5. [ ] šport a rekreácia
 6. [ ] kultúrny a spoločenský život
 7. [ ] životné prostredie
 8. [ ] zlepšenie využívania obnoviteľných zdrojov energii

Vyberte najdôležitejšie oblasti a aktivity, na ktoré by sa mal podľa Vás sústrediť rozvoj obce v budúcnosti. *

 1. [ ] sociálne služby
 2. [ ] denné centrum pre dôchodcov
 3. [ ] denné centrum pre mamičky s deťmi
 4. [ ] cintorín, dom smútku
 5. [ ] kultúra, kultúrne aktivity pre občanov
 6. [ ] šport
 7. [ ] voľnočasové aktivity pre deti a mládež
 8. [ ] zdravotné stredisko
 9. [ ] ďalšia bytová výstavba
 10. [ ] pracovné príležitosti
 11. [ ] obchody a služby
 12. [ ] dopravné spojenie
 13. [ ] verejné osvetlenie
 14. [ ] ochrana životného prostredia
 15. [ ] verejný vodovod
 16. [ ] vybavenie úradných záležitostí
 17. [ ] návštevnosť obce, miestny turizmus
 18. [ ] výstavba zelene
 19. [ ] detské ihriská
 20. [ ] verejná bezpečnosť, vandalizmus
 21. [ ] odpadové hospodárstvo
 22. [ ] Iné:

Čo si predstavujete pod zlepšením technickej infraštruktúry vo vašej obci(výstavba, dokončenie, rekonštrukcia): *

 1. [ ] kanalizačná sieť
 2. [ ] miestne komunikácie, parkoviská
 3. [ ] verejné osvetlenie
 4. [ ] verejný internet
 5. [ ] vodovod

Čo si predstavujete pod zlepšovaním rozvoja občianskej vybavenosti a soc. služieb (výstavba, rekonšt. a skvalitnenie služieb) : *

 1. [ ] materská škola
 2. [ ] klub mládeže, spolková činnosť
 3. [ ] spoločenské centrum
 4. [ ] doplnkové vzdelávanie
 5. [ ] komunitné centrum
 6. [ ] starostlivosť o sociálne odkázaných/postihnutých občanov

Čo si predstavujete pod zlepšením rozvoja cestovného ruchu: *

 1. [ ] cyklistické trasy
 2. [ ] zariadenia pre turistov
 3. [ ] informačné centrum

Čo si predstavujete pod rozvojom odpadového hospodárstva: *

 1. [ ] skvalitňovanie triedenia odpadov
 2. [ ] likvidácia nelegálnych skládok
 3. [ ] viac veľkokapacitných kontajnerov
 4. [ ] zberný dvor

Čo si predstavujete pod rozvojom športových aktivít: *

 1. [ ] detské ihrisko
 2. [ ] futbalový areál (tribúny, šatne, plocha)
 3. [ ] multifunkčné

Čo si predstavujete pod rozvojom kultúry v obci:

 1. [ ] kultúrne vystúpenia
 2. [ ] tanečné akcie, diskotéky, zábavy
 3. [ ] spoločenské posedenia s kultúrnym programom
 4. [ ] súťaže (deti, mládež, ale aj pre dospelých)
 5. [ ] Iné:

Aké su podľa Vás najväčšie pozitíva obce? *

 1. [ ] prírodné podmienky
 2. [ ] lokalita
 3. [ ] tradícia každoročných podujatí
 4. [ ] Iné:

Vaše námety a návrhy na zlepšenie života a poskytovaných služieb v obci:1 2 ... 24 [>]

Infoúrad

Úradné hodiny

Pondelok: 07.30 - 11.30 12.00 - 15.30
Utorok: 07.30 - 11.30 12.00 - 15.30
Streda: 07.30 - 11.30 12.00 - 16.30
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: 07.30 - 11.30 12.00 - 14.30

       eSlužby      

http://www.dcom.sk

Fotogaléria

Kalendár

Projekty - Terra Incognita

Fotogaléria

.

Video obce Moravany

Pečať z 18. st.