Aktuality

Daňové priznania na rok 2022

 18.01.2022

Oznamujeme občanom, ktorým v roku 2021 pribudla nehnuteľnosť alebo nastala zmena oproti vlaňajšiemu roku a tiež majiteľom psov, u ktorých došlo k uhynutiu alebo nadobudnutiu psa, aby si do 31.1.2022 podali daňové priznanie.

Podľa § 99a zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady priznanie k dani z nehnuteľností je daňovník povinný podať príslušnému správcovi dane do 31. januára toho zdaňovacieho obdobia, v ktorom mu vznikla daňová povinnosť podľa stavu k 1. januáru zdaňovacieho obdobia.

Tlačivá k priznaniu daní sú zverejnené na webovej stránke obce alebo je možné ich vyzdvihnúť  na obecnom úrade.


1 2 ... 20 [>]

Infoúrad

Úradné hodiny

Pondelok: 07.30 - 11.30 12.00 - 15.30
Utorok: 07.30 - 11.30 12.00 - 15.30
Streda: 07.30 - 11.30 12.00 - 16.30
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: 07.30 - 11.30 12.00 - 14.30

       eSlužby      

http://www.dcom.sk

Fotogaléria

Kalendár

Projekty - Terra Incognita

Fotogaléria

.

Video obce Moravany

Pečať z 18. st.

NATURPACK