SlovenskýEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

Cintorínske poplatky

Virtuálny cintorín našej obce je zverejnený na adrese www.pohrebiska.sk

Dóm smútku, Moravany 303 Malý cintorín - Moravany
Veľký cintorín - Moravany Cintorín Moravany časť Lučkovce

Poplatky spojené s využívaním cintorína a domu smútku

 18.03.2016

- poplatok 10,- € za jedno nové hrobové miesto na cintroíne pre občanov s trvalým pobytom v obci Moravany a Moravany časť Lučkovce na obdobie 10 rokov /aj za rezervované/

- poplatok 10,- € pre občanov s trvalým pobytom v obci Moravany a Moravany časť Lučkovce za jedno hrobové miesto, po uplynutí 10 rokov, na obdobie ďalších 10 rokov

- poplatok 1,- € pre občanov s trvalým pobytom v obci Moravany a Moravany časť Lučkovce za pochovanie  na jedno staré hrobové miesto na obdobie 10 rokov

- poplatok 166,- € za jedno nové hrobové miesto na cintroíne pre občanov bez trvalého pobytu v obci na obdobie 10 rokov /aj za rezervované/

- poplatok 67,- € pre občanov bez trvalého pobytu v obci za pochovanie ja jedno staré hrobové miesto, na obdobie 10 rokov

- poplatok 34,- € pre občanov bez trvalého pobytu v obci za pochovanie ja jedno nové hrobové miesto po uplynutí 10 rokov, na obdobie 10 rokov

Poplatky pri výkope hrobu (uznesenie č. 51/2021):

- hrob hĺbka 160 cm: 100,00 EUR,

- hrob hĺbka 220 cm: 130,00 EUR.

Poplatok pri výkope hrobu pre dieťa (uznesenie č. 48/2022):

- hrob hĺbka 70 cm: 50,00 EUR.