Faktúry

Faktúry 2020

Faktúry 2019

Faktúry 2018

Faktúry 2017

Faktúry 2016

Faktúry 2015

Faktúry 2014

Faktúry 2013

Faktúry 2012


Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
Posilňovacia veža Odb.: Obec Moravany
Dod.: Stores inSPORTlineSK, s.r.o.
1221.90 €
Prezentácia PBS na akcii Valalských osláv 29.-30.06.2013 Odb.: PRIMA BANKA SLOVENSKO, a.s. - pobočka Michalovce
Dod.: Obec Moravany
80.00 €
Prenájom parkovacej plochy Odb.: EUROSTAV MICHALOVCE, s.r.o.
Dod.: Obec Moravany
2100.00 €
Oprava chladiaceho boxu v dome smútku Dod.: Ján Ďurán
139.92 €
Zástava SR 100x15 cm Dod.: SIGNO, s.r.o.
22.80 €
Splátka za nájom Dod.: Slovenský pozemkový fond
15.90 €
Splátka za nájom Dod.: Slovenský pozemkový fond
90.62 €
Oprava plynového kotla Dod.: Miran Bartoš - ABM technik
194.00 €
Proces výučby v MŠ Dod.: MAQUITA, s.r.o.
31.92 €
Nepravidelná preprava osôb Dod.: CK EUROTOUR s.r.o. Stropkov
242.10 €
Separator roller, pravidelná údržba, výmena náhradného dielu, nastavenie, test Dod.: Miroslav Sikora - MIMA copy
51.79 €
Zabezpečenie ochrany a poriadku na verejne prístupnom mieste Dod.: KOBRAI, s.r.o.
150.00 €
Vystúpenie FS Makovica 24.06.2012 Dod.: Poddukl. Osvetové stredisko Svidník
400.00 €
Vozenie detí na dvoch koňoch v priebehu dvoch hodn Dod.: Ing. Štefan Barančík ČIKO
80.00 €
Oprava verejného osvetlenia Dod.: EDISON SK, s.r.o.
250.60 €
Edukačná aktivita a zážitkové učenie v materskej škole Dod.: SOLUTIONS, s.r.o.
63.20 €
Pozvánky, Letáky, Reklamný pútač, Logo Terra Incognita, Výzdoba čelnej strany Dod.: 3DE, s.r.o.
750.00 €
Návrh a realizácia vstupnej tabula pre PARK ZUZANA Dod.: Ing. art. Peter Ilčík
1389.16 €
Stavebné práce Dod.: Ing. Čintala Milan
6598.27 €
CD s dobovým materiálom v obci Moravany Dod.: Jana Lojanová EXCEL PLUS
150.00 €
Revitalizácia krajiny a integrovaného manažmentu povodia v k.ú. Moravany Dod.: Ing. Štefan Tomáš
1500.00 €
Služby Dod.: Slovenská internetová, s.r.o.
745.50 €
Kúpa tovaru Dod.: Peroutka & Fedorišin, s.r.o
15.74 €
Pneuservisné práce Dod.: Ing. Marcel Bartoš - GUMA
181.33 €
S-T8 25kg tekutá lepenka, Penetračný a spojovací náter Dod.: DEN BRAVEN SK, s.r.o.
153.95 €
Inštalačné a servisné práce Dod.: TELLUS - Peter Lukač
10.80 €
Údržba programového vybavenia ifosoft Dod.: TELLUS - Peter Lukač
10.80 €
Odmeny výkonným umelcom a výrobcom zvukových a zvukovoobrazových záznamov za verejný prenos prostredníctvom technického zariadenia Dod.: SLOVGRAM
33.50 €
Elektrina Dod.: Východoslovenská energetika, a.s.
2083.00 €
Elektrina Dod.: Východoslovenská energetika, a.s.
2083.00 €
Elektrina Dod.: Východoslovenská energetika, a.s.
-3.41 €
Elektrina Dod.: Východoslovenská energetika, a.s.
2097.00 €
Činnosť autorizovaného technika BOZP a technika požiarnej ochrany Dod.: Jozef Hreha
50.00 €
Činnosť autorizovaného technika BOZP a technika požiarnej ochrany Dod.: Jozef Hreha
50.00 €
Činnosť autorizovaného technika BOZP a technika požiarnej ochrany Dod.: Jozef Hreha
50.00 €
Elektrina Dod.: Východoslovenská energetika, a.s.
1962.00 €
Činnosť autorizovaného technika BOZP a technika požiarnej ochrany Dod.: Jozef Hreha
50.00 €
Činnosť autorizovaného technika BOZP a technika požiarnej ochrany Dod.: Jozef Hreha
50.00 €
Činnosť autorizovaného technika BOZP a technika požiarnej ochrany Dod.: Jozef Hreha
50.00 €
Oprava vonkajšieho osvetlenia Dod.: Ing. Ján Blaho - EDISON
103.20 €
Demontáž vianočnej výzdoby a oprava vonkajšieho osvetlenia Dod.: Ing. Ján Blaho - EDISON
196.80 €
Prevádzka webstránky Dod.: ALTAMIRA softworks, s.r.o.
34.80 €
Prevádzka webstránky Dod.: ALTAMIRA softworks, s.r.o.
34.80 €
Prevádzka webstránky Dod.: ALTAMIRA softworks, s.r.o.
34.80 €
Prevádzka webstránky Dod.: ALTAMIRA softworks, s.r.o.
34.80 €
Prevádzka webstránky Dod.: ALTAMIRA softworks, s.r.o.
34.80 €
Prevádzka webstránky Dod.: ALTAMIRA softworks, s.r.o.
34.80 €
Prevádzka webstránky Dod.: ALTAMIRA softworks, s.r.o.
34.80 €
Prevádzka webstránky Dod.: ALTAMIRA softworks, s.r.o.
34.80 €
Drôt čierny 3,10 Dod.: Tomáš Čalovka KOVEX
38.44 €
Faktúrované vodné Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36.83 €
Faktúrované vodné Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
85.08 €
Projekt čisté obce, Vývoz obsahu žúmp domácností Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
40.00 €
Projekt čisté obce, Vývoz obsahu žúmp domácností Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
40.00 €
Projekt čisté obce, Vývoz obsahu žúmp domácností Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
119.99 €
Projekt čisté obce, Vývoz obsahu žúmp domácností Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
40.00 €
Projekt čisté obce, Vývoz obsahu žúmp domácností Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
40.00 €
Projekt čisté obce, Vývoz obsahu žúmp domácností Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
40.00 €
Projekt čisté obce, Vývoz obsahu žúmp domácností Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
79.99 €
Prepravné služby Dod.: SAD Humenné, a.s. OZ Vranov nad Topľou
119.50 €
Prepravné služby Dod.: SAD Humenné, a.s. OZ Vranov nad Topľou
119.50 €
Prepravné služby Dod.: SAD Humenné, a.s. OZ Vranov nad Topľou
119.50 €
Prepravné služby Dod.: SAD Humenné, a.s. OZ Vranov nad Topľou
119.50 €
Prepravné služby Dod.: SAD Humenné, a.s. OZ Vranov nad Topľou
119.50 €
Prepravné služby Dod.: SAD Humenné, a.s. OZ Vranov nad Topľou
119.50 €
Prepravné služby Dod.: SAD Humenné, a.s. OZ Vranov nad Topľou
119.50 €
Olej STIHL 1l, M6AD 4l Dod.: MAJAK, spol. s.r.o. Trhovište
35.68 €
Update programového vybavenia MZDY Dod.: IFO SOFT, v.o.s.
19.08 €
Update programového vybavenia agendy obecného úradu na rok 2012 Dod.: IFO SOFT, v.o.s.
218.06 €
Update programového vybavenia MZDY a Hlásenie o vyúčt. dane Dod.: IFO SOFT, v.o.s.
58.20 €
Autorká odmena za licenciu na verejné použitie hudobných diel Dod.: Sloveský ochranný zväz autorskýh práv pre práva k hudobným dielam
14.28 €
Hlasové služby Dod.: SLOVAK TELEKOM, a.s.
114.74 €
Hlasové služby Dod.: SLOVAK TELEKOM, a.s.
104.44 €
Hlasové služby Dod.: SLOVAK TELEKOM, a.s.
84.01 €
Hlasové služby Dod.: SLOVAK TELEKOM, a.s.
125.26 €
Hlasové služby Dod.: SLOVAK TELEKOM, a.s.
95.93 €
Hlasové služby Dod.: SLOVAK TELEKOM, a.s.
106.21 €
Faktúra za zemný plyn Dod.: RWE GAS Slovensko
670.00 €
Faktúra za zemný plyn Dod.: RWE GAS Slovensko
670.00 €
Faktúra za zemný plyn Dod.: RWE GAS Slovensko
670.00 €
Faktúra za zemný plyn Dod.: RWE GAS Slovensko
670.00 €
Faktúra za zemný plyn Dod.: RWE GAS Slovensko
670.00 €
Faktúra za zemný plyn Dod.: RWE GAS Slovensko
670.00 €
Faktúra za zemný plyn Dod.: RWE GAS Slovensko
-189.29 €
Servisné služby, cestovné náklady Dod.: Ing. Peter Čeklovský PC štúdio
23.52 €
Servisné služby, cestovné náklady Dod.: Ing. Peter Čeklovský PC štúdio
21.00 €
Renovácia tonera HP 2055, renovácia tonera HP 1600, servisné služby, cestovné náklady Dod.: Ing. Peter Čeklovský PC štúdio
106.90 €
Servisné služby, cestovné náklady Dod.: Ing. Peter Čeklovský PC štúdio
20.20 €
ESET NOD 32 1rok - 4PC, Servisné služby, cestovné náklady Dod.: Ing. Peter Čeklovský PC štúdio
73.28 €
Renovácia tonera HP 505A Dod.: Ing. Peter Čeklovský PC štúdio
26.99 €
Externá pamäť KINGSTON 4GB Dod.: Ing. Peter Čeklovský PC štúdio
12.00 €
Servisné služby, cestovné náklady, renovácia tonera HP1600 CMYK Dod.: Ing. Peter Čeklovský PC štúdio
174.80 €
Servisné služby, cestovné náklady Dod.: Ing. Peter Čeklovský PC štúdio
21.72 €
Servisné služby, cestovné náklady Dod.: Ing. Peter Čeklovský PC štúdio
21.72 €
Renovácia HP 2600 bk Dod.: Ing. Peter Čeklovský PC štúdio
38.27 €
Služby Dod.: FURA, s.r.o.
31.68 €
Služby Dod.: FURA, s.r.o.
680.34 €
Služby Dod.: FURA, s.r.o.
-292.14 €
Služby Dod.: FURA, s.r.o.
31.68 €
Služby Dod.: FURA, s.r.o.
1094.35 €
Služby Dod.: FURA, s.r.o.
608.92 €
Služby Dod.: FURA, s.r.o.
31.68 €
Služby Dod.: FURA, s.r.o.
733.45 €
Služby Dod.: FURA, s.r.o.
14.40 €
Služby Dod.: FURA, s.r.o.
31.68 €
Služby Dod.: FURA, s.r.o.
740.62 €
Služby Dod.: FURA, s.r.o.
31.68 €
Služby Dod.: FURA, s.r.o.
741.81 €
Služby Dod.: FURA, s.r.o.
589.20 €
Služby Dod.: FURA, s.r.o.
31.68 €
Služby Dod.: FURA, s.r.o.
14.40 €
Služby Dod.: FURA, s.r.o.
739.72 €
Služby Dod.: FURA, s.r.o.
1105.85 €
Kúpa tovaru Dod.: ALEX kovový a školský nábytok
29.40 €
Dodávka drevín pre výsadbu parku Dod.: Ing. Kolár Peter
2100.00 €
Prenájom špeciálnych mechenizmov Dod.: EUROSTAV Michalovce, s.r.o.
11545.80 €
Kúpa tovaru Dod.: COOP Jednota Michalovce, s.d.
323.66 €
Kúpa tovaru Dod.: COOP Jednota Michalovce, s.d.
342.09 €
Kúpa tovaru Dod.: COOP Jednota Michalovce, s.d.
312.51 €
Kúpa tovaru Dod.: COOP Jednota Michalovce, s.d.
404.80 €
Kúpa tovaru Dod.: COOP Jednota Michalovce, s.d.
241.19 €
Kúpa tovaru Dod.: COOP Jednota Michalovce, s.d.
363.88 €
Dodávka mäsa a mäsových výrobkov Dod.: Mäso Zemplín, a.s.
45.91 €
Dodávka mäsa a mäsových výrobkov Dod.: Mäso Zemplín, a.s.
19.87 €
Dodávka mäsa a mäsových výrobkov Dod.: Mäso Zemplín, a.s.
21.25 €
Dodávka mäsa a mäsových výrobkov Dod.: Mäso Zemplín, a.s.
9.71 €
Dodávka mäsa a mäsových výrobkov Dod.: Mäso Zemplín, a.s.
24.64 €
Dodávka mäsa a mäsových výrobkov Dod.: Mäso Zemplín, a.s.
26.36 €
Dodávka mäsa a mäsových výrobkov Dod.: Mäso Zemplín, a.s.
14.94 €
Dodávka mäsa a mäsových výrobkov Dod.: Mäso Zemplín, a.s.
6.94 €
Dodávka mäsa a mäsových výrobkov Dod.: Mäso Zemplín, a.s.
26.09 €
Dodávka mäsa a mäsových výrobkov Dod.: Mäso Zemplín, a.s.
24.02 €
Dodávka mäsa a mäsových výrobkov Dod.: Mäso Zemplín, a.s.
29.52 €
Dodávka mäsa a mäsových výrobkov Dod.: Mäso Zemplín, a.s.
18.48 €
Dodávka mäsa a mäsových výrobkov Dod.: Mäso Zemplín, a.s.
11.23 €
Dodávka mäsa a mäsových výrobkov Dod.: Mäso Zemplín, a.s.
18.95 €
Dodávka mäsa a mäsových výrobkov Dod.: Mäso Zemplín, a.s.
18.48 €
Dodávka mäsa a mäsových výrobkov Dod.: Mäso Zemplín, a.s.
12.48 €
Dodávka mäsa a mäsových výrobkov Dod.: Mäso Zemplín, a.s.
19.74 €
Dodávka mäsa a mäsových výrobkov Dod.: Mäso Zemplín, a.s.
21.06 €
Dodávka mäsa a mäsových výrobkov Dod.: Mäso Zemplín, a.s.
12.01 €
Dodávka mäsa a mäsových výrobkov Dod.: Mäso Zemplín, a.s.
12.94 €
Dodávka mäsa a mäsových výrobkov Dod.: Mäso Zemplín, a.s.
28.64 €
Dodávka ovocia a zaleniny Dod.: M.A.D.D. Fruit
19.52 €
Dodávka ovocia a zaleniny Dod.: M.A.D.D. Fruit
45.83 €
Dodávka ovocia a zaleniny Dod.: M.A.D.D. Fruit
38.50 €
Dodávka ovocia a zaleniny Dod.: M.A.D.D. Fruit
30.12 €
Dodávka ovocia a zaleniny Dod.: M.A.D.D. Fruit
28.09 €
Dodávka ovocia a zaleniny Dod.: M.A.D.D. Fruit
44.40 €
Dodávka ovocia a zaleniny Dod.: M.A.D.D. Fruit
23.08 €
Dodávka ovocia a zaleniny Dod.: M.A.D.D. Fruit
20.83 €
Dodávka ovocia a zaleniny Dod.: M.A.D.D. Fruit
13.52 €
Dodávka ovocia a zaleniny Dod.: M.A.D.D. Fruit
40.76 €
Dodávka ovocia a zaleniny Dod.: M.A.D.D. Fruit
27.84 €
Dodávka ovocia a zaleniny Dod.: M.A.D.D. Fruit
15.20 €
Dodávka ovocia a zaleniny Dod.: M.A.D.D. Fruit
32.22 €
Dodávka ovocia a zaleniny Dod.: M.A.D.D. Fruit
0.74 €
Dodávka ovocia a zaleniny Dod.: M.A.D.D. Fruit
27.83 €
Dodávka ovocia a zaleniny Dod.: M.A.D.D. Fruit
30.73 €
Dodávka ovocia a zaleniny Dod.: M.A.D.D. Fruit
15.70 €
Dodávka ovocia a zaleniny Dod.: M.A.D.D. Fruit
24.70 €
Dodávka ovocia a zaleniny Dod.: M.A.D.D. Fruit
18.74 €
Dodávka ovocia a zaleniny Dod.: M.A.D.D. Fruit
30.55 €
Dodávka ovocia a zaleniny Dod.: M.A.D.D. Fruit
19.43 €
Dodávka ovocia a zaleniny Dod.: M.A.D.D. Fruit
24.30 €
ovocie, zelenina Dod.: M.A.D.D. Fruit
15.70 €
Dodávka ovocia a zaleniny Dod.: M.A.D.D. Fruit
19.79 €

Infoúrad

Úradné hodiny

Pondelok: 07.30 - 11.30 12.00 - 15.30
Utorok: 07.30 - 11.30 12.00 - 15.30
Streda: 07.30 - 11.30 12.00 - 16.30
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: 07.30 - 11.30 12.00 - 14.30

Fotogaléria

Kalendár

Projekty - Terra Incognita

Fotogaléria

.

Video obce Moravany

Pečať z 18. st.