SlovenskýEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

Úradná tabuľa

Názov OZNÁMENIE O ZAČATÍ prác a výkonu oprávnení vyplývajúcich z § 21 ods. 6 zákona č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov
Popis Oznámenie
Doplňujúce informácie

Spoločnosti DELTA ONLINE spol. s .r.o., Pri salaši 2, 040 17 Košice, IČO: 36474711 ako držiteľ povolenia a prevádzkovateľ elektronickej komunikačnej siete v zmysle zákona č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZEK“), v zastúpení DELTA TELEKOM SERVIS s.r.o., IČO: 51422786, Pri Salaši 2, 040 01 Košice, týmto oznamuje začatie stavby a stavebných prác súvisiacich s realizáciou líniovej optickej stavby: „Optická trasa Vranov nad Topľou – Trhovište“, líniová stavba, rozšírenie telekomunikačnej optickej siete (ďalej len „stavba“)

Dátum zverejnenia 13.03.2024
Prílohy oznamenie_moravany.pdf
Generované portálom Uradne.sk