SlovenskýEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

Zasielanie oznámení o výške daní a poplatku za KO

 03.01.2024

Obec Moravany vo Všeobecne záväznom nariadení č. 10/2023 o podrobnostiach o elektronickej komunikácii a o poskytovaní elektronických služieb obcou Moravany určila podrobnosti elektronickej komunikácie: 1. Obec poskytne na základe súhlasu daňového subjektu, ktorý nemá aktivovanú elektronickú schránku, možnosť zaslať oznámenie o výške dane, poplatku za komunálny odpad a o lehote na úhradu. 2. Obec zasiela oznámenie na emailovú adresu určenú daňovým subjektom, zabezpečené heslom na ochranu zaslaného oznámenia. 3. Obec zabezpečí ochranu zasielaných oznámení nakoľko sa týkajú informácií o daňových subjektoch v rozsahu vyžadovanom zákonom. V prípade záujmu o takúto formu komunikácie prosím vyplňte priložený súhlas a doručte ho do 31. januára 2024 na Obecný úrad Moravany.


Zoznam aktualít: