Informácie k Profilu verejného obstarávateľa.

Obec Moravany je verejným obstarávateľom podľa § 7 ods. 1 písm. b)  Zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“).

Verejný obstarávateľ informácie a dokumenty o ktorých to ustanovuje zákon, uverejňuje podľa § 147 ods. 3 ZVO v Profile verejného obstarávateľa, ktorý je prístupný na internetovej adrese URL: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/5770.

Zákazky s nízkou hodnotou, zadávané postupom podľa § 117 ZVO, sa vo vyššie uvedenom Profile verejného obstarávateľa nezverejňujú.

Verejný obstarávateľ môže na svojej webovej stránke, v zložke Verejné obstarávanie, najmä ak to vyžaduje iný predpis zverejňovať aj:

1. zákazky s nízkou hodnotou (ďalej len „ZNH“), zadávané podľa § 117 ZVO.

2. zákazky vyňaté so ZVO (ďalej len „ZV“), na ktoré sa podľa § 2 ods. 2 až 14 nevzťahuje ZVO.

Zoznam zverejnených zákaziek s nízkou hodnotou a zákaziek vyňatých so ZVO.

Po kliknutí na Text s názvom vybranej zákazky sa Vám zobrazí okno s dokumentmi zákazky.

Infoúrad

Úradné hodiny

Pondelok: 07.30 - 11.30 12.00 - 15.30
Utorok: 07.30 - 11.30 12.00 - 15.30
Streda: 07.30 - 11.30 12.00 - 16.30
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: 07.30 - 11.30 12.00 - 14.30

       eSlužby      

http://www.dcom.sk

Fotogaléria

Kalendár

Projekty - Terra Incognita

Fotogaléria

.

Video obce Moravany

Pečať z 18. st.