SlovenskýEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

Návrh zásad pre umiestnenie nových pozemkov v obvode projektu pozemkových úprav v katastrálmnom území Moravany

 10.03.2016

Všeobecný popis

      Zmyslom zásad pre umiestneie nových pozemkov v obvoe projektu pozemkových úprav je zapojiť do tvorby pozemkovýc úprav účastníkov a stanoviť zásady umiestnenia nových pozemkov , ktorými sa bude riadiť postup pri tvorbe nového usporiaania územia, pričom sa prihliada na výhody získané pozemkovými úpravami. Cieľom ZUNP je stanoviť pravidlá pre umiestnenie nových pozemkov v súlade s požiadavkami účastníkov pozemkových úprav , všeobecnými zásadami funkčného usporiadania územia a cieľom projektu pozemkových úprav s dodržaním zákonných kritérií. ZUNP platia a tým sa stávajú zavaznými, ak s nimi súhlasia vlastníci  2/3 výmery v obvode PPÚ.

Základné údaje o území:

Výmera katastrálneho územia-1667 ha
Výmera zastavaného územia obce -104 ha
Výmera pozemkov zahrnutých do obvodu PPÚ-1171 ha
Počet vlastníkov vstupujúcich do obvodu PPÚ-1780 / z toho 1113 známych/
Počet vlastníckych vzťahov vstupujúcich do PPÚ-5591
Počet parciel vstupujúcich do obvodu PPÚ-3881
Priemerná výmera parcely určeného operátu-3069m2