SlovenskýEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

Poplatky za užívanie Domu kultúry v Moravanoch

 18.03.2016

Poplatok za prenájom miestností Domu kultúry v Moravanoch pre:

Kary
/paušál/ pre občanov s trvalým pobytom v obci Moravany a Moravany časť Lučkovce
10,- EUR
Kary
/paušál/ pre občanov bez trvalého pobytu v obci
30,- EUR
Svadby 100,- EUR
Životné jubileá, krstiny, pohostenia 40,- EUR
Plesy
/
iba  pre spoločenské organizácie obce/
40,- EUR
Prenájom miestnosti na obchodnú činnosť do 3 hod. 
/paušál/
20,- EUR
Prenájom miestnosti na obchodnú činnosť nad 3 hod. 
/paušál/ + 10 EUR za každú ďalšiu začatú hodinu
20,- EUR
Prenájom miestnosti na kultúrnu činnosť do 3 hod.
/paušál/
20,- EUR
Prenájom chladiarenského boxu 
za každý deň prenájmu
10,- EUR

.

Ku poplatkom za prenájom miestností /ak je stanovený paušálny poplatok/ sa pripočíta aj poplatok za služby spojené s prenájmom.

.

Prenájom miestností nie je povolený pre cudzích občanov


    1