SlovenskýEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

Sadzobník

 18.03.2016

SADZOBNÍK

úrad nákladov v súvislosti s poskytovaním informácií podľa § 21 ods. 1 zák. NR SR č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov Ministerstva financíí SR č. 481/2000 Z.z. o podrobnostiach úhrady nákladov za sprístupnenie informácii

Obec Moravany  podľa § 5 ods. 1 písm. f/zák. NR SR č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k infomáciám v znení neskorších predpisov zverejňuje sadzobník úhrad za poskytovanie informácií:

kopírovanie - jedná strana veľ. A4 0,20 €
kopírovanie - obojstranné veľ. A4 0,40 €
kopírovanie - jedna strana veľ. A3 0,40 €
kopírovanie - obojstranné veľ. A3 0,80 €
správa na diskete 1,- €
správa na CD nosiči 3,- €
skenovanie dokumentu - 1 strana 0,33 €
faxovanie - 1 strana 0,33 €
obálka C6 0,03 €
obálka C5 0,05 €
obálka C4 0,10 €
obálka podlhovastá 0,03 €
obálka s doručenkou do vlastných rúk 0,12 €
náklady spojené s odoslaním informácie podľa aktuálneho cenníka poštových služieb
informácie zasielané e-mailom bezplatne

.

Spôsob úhrady poplatku:

Žiadateľ môže uhradiť náklady na sprístupnenie informácií nasledovným spôsobom:

  • v hotovosti do pokladne Obecného úradu Moravany
  • bezhotovostným prevodom na účet obce -
    (číslo účtu - SK15 5600 0000 0042 7112 7001)
  • poštovou poukážkou

1