SlovenskýEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

Správne poplatky

 18.03.2016

Poplatky právnických a fyzických osôb za vydanie potvrdenia:

1. osvedčenie podpisu 2,00 €
2. osvedčenie kópií dokladov /za každú začatú stranu/ 2,00 €
3. osvedčenie podpisov pre sociálne účely bez poplatku
4. potvrdenie ohľadom vlastníckych vzťahov, rodinných pomerov, o rodinných domoch, o zaplatených poplatkoch, o trvaní SHR 1,50 €
5. potvrdenie o trvalom alebo prechodnom pobyte 5,- €
6. povolenie na podnikanie 3,- €
7. prebytky poľnohospodárskej výroby 3,- €

.

Poplatky právnických a fyzických osôb za pracovné úkony na úseku podnikateľskej činnosti, správy majetku a služieb:

1. Vyhlásenie relácie v miestnom rozhlase a prenájom verejného
priestranstva pri predaji
5,- €
2. Rozmnožovanie - xerox tlačív a písomností - poplatok za 1 stranu 0,20 €
3. Faxovanie - poplatok za 1 stranu 0,33 €    
4. Povolenie na obchodnú činnosť na území obce - ambulantný predaj 1,50 €
5. Vydanie rozhodnutia na otváracie a zatváracie hodiny 1,50 €
6. Vydanie osvedčenia o zápise do evidencie samostatne hospodáriaceho roľníka 6,50 €
7. Zrušenie osvedčenia o zápise do evidencie samostatne hospodáriaceho roľníka 3,- €

.

Ďalšie správne poplatky sú vyrubovateľné podľa zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.


1